Izmanto arī TU lielisko iespēju, ko piedāvā biedrība „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija”

Otrdiena, 9. februāris, 2016
Biedrība „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija” (RAAA) laika periodā no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 29. februārim Nodarbinātības valsts aģentūras projekta ietvaros nodarbina četrus jauniešus bezdarbnieku atbalsta pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”.

Ginta Vītola: „Iespaidi, strādājot biedrībā „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija”, ir pozitīvi. Iespējams, ka tas ir daļēji tāpēc, ka man šī vide ir zināma, jo pati esmu augstskolas absolvente un pazīstu gan docētājus, gan daudzus studentus, līdz ar to arī sadarbība un komunikācija ar viņiem veidojās veiksmīga. Šeit strādājot, ieguvu daudzus kontaktus, kas man noderēs turpmāk. Darba kolektīvs ir ļoti draudzīgs, un esmu ieguvusi jaunus draugus.

Ir bijušas dažādas komiskas un jautras situācijas ar darba kolēģēm. Varu teikt, ka esmu ieguvusi pamatīgu C vitamīna devu ilgam laikam. Protams, kā jebkurā darbā, ir bijuši arī ne tik veiksmīgi brīži un sarežģītākas situācijas, taču visi darbi ir paveicami, un kas sākumā šķiet neizpildāms, beigās izrādās vieglāks par vieglu. Darba procesā esmu izveidojusi interesantus praktiskos darbus, pilnveidojusi savas prasmes cilvēku intervēšanā, iemācījos izprast, kāds ir katrs cilvēks, kurš jāintervē. Tāpat pilnveidojos preses relīžu rakstīšanā, kur pamatus biju guvusi jau studiju laikos. Pateicoties šim darbam, esmu sapratusi, ka arī turpmāk vēlos darboties sabiedrisko attiecību sfērā.”

Aina Silicka: „Strādājot biedrībā, man ir bijusi iespēja piedalīties notiekošajās konferencēs un semināros, palīdzēt praktiski. Darba kolektīvs ir atsaucīgs un izpalīdzīgs – esmu sastrādājusies ar biedrības biedriem, īpaši ar lektori Inesi Silicku. Noteikti iesaku citiem jauniešiem izmantot šādu iespēju un piedalīties projektā, jo var iegūt pieredzi strādāt kā individuāli, tā arī kolektīvā, tāpat tā ir lieliska iespēja iegūt daudz jaunu draugu.”

Elīna Sadovska: „Lielu paldies saku biedrības biedriem par pacietību, sapratni, atbalstu visu šo sešu mēnešu laikā. Jau no pirmās dienas jūties kā palīgs un darbinieks, uz kuru paļaujas. Ir labi apzināties, ka darbs tiek novērtēts ne tikai stipendijas ziņā, bet arī dzirdot uzslavas no kolēģiem. Uz darbu vienmēr nācu ar smaidu un vēlmi strādāt, jo darba apstākļi ir brīvi un nepiespiesti. Liels ieguvums, protams, ir sastaptie cilvēki un iegūtie kontakti. Domāju, ka tie noderēs tālākās gaitās pēc NVA projekta beigām. Ikvienam, kurš vēlas sevi izzināt un saprast, uz ko ir gatavs, iesaku strādāt biedrībā „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija”, jo citur jums nebūs tik labu apstākļu.”

Daiga Barkāne: „Šī bija lieliska iespēja iegūt darba pieredzi, strādājot ar cilvēkiem, piedaloties dažādu pasākumu organizēšanā, kā arī dažādu rakstu veidošanā. Strādājot biedrībā RAAA, iepazinu daudz dažādus un interesantus cilvēkus. Šis darbs bija interesants lielākoties tāpēc, ka es daudz ko jaunu apguvu, kā arī aptvēru, kas man padodas labāk un kas ne. Darba atmosfēra ir brīva un radoša. Ir patīkami strādāt ar kolēģiem, kuri atbalsta un paslavē tavu darbu. Tas rada stimulu ar prieku iet uz darbu un radīt jaunas idejas.”

Biedrība „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija” darbojas no 2013. gada, popularizējot augstskolu, veidojot ciešāku saiti starp izglītības iestādi un absolventiem, kā arī nodrošinot jauniešiem iespēju gūt darba pieredzi nevalstiskajā sektorā.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.