Valsts robežsardze apbalvo Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvjus

Piektdiena, 5. februāris, 2016
Š.g.22.janvārī ar Valsts robežsardzes priekšnieka pavēli Nr.101 par nozīmīgu atbalstu un personīgo ieguldījumu Eiropas kopīgās maģistra studiju programmas „Stratēģiskā robežu pārvaldība” izstrādē, licencēšanā, akreditācijā, programmas pasākumu organizēšanā un īstenošanā, Valsts robežsardze ir piešķīrusi apbalvojumus Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvjiem:

1. Mg.paed. Viktorijai Pokulei - Ekonomikas un pārvaldības fakultātes ārējo sakaru koordinatorei un Izglītības, valodu un dizaina fakultātes vieslektorei -Valsts robežsardzes apbalvojuma zīmi „Par nopelniem Valsts robežsardzes attīstībā”Nr.136 - par nozīmīgu ieguldījumu Valsts robežsardzes personāla profesionālās sagatavošanas sistēmas attīstībā, īpaši atzīmējot ieguldīto intelektuālo un profesionālo darbu pārstāvot Valsts robežsardzes intereses FRONTEX Apmācību nodaļas projektā „Eiropas Kopīgais maģistrs grāds stratēģiskajā robežu menedžmentā” sniedzot būtisku un nozīmīgu devumu Konsorcija līguma un projekta moduļu izstrādē, sniedzot profesionālu atbalstu risinājumu rašanai maģistra programmas ieviešanai Latvijā, maģistra programmas licencēšanas pasākumu sagatavošanā un īstenošanā, maģistra programmas akreditācijas pasākumu norisē, un maģistra programmas sekmīgā īstenošanā Rēzeknē.

2. Dr.sc.ing. Edmundam Teirumniekam - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektoram, profesoram - Valsts robežsardzes Goda rakstu- par nozīmīgu ieguldījumu Valsts robežsardzes personāla profesionālās sagatavošanas sistēmas attīstībā, par sadarbības veicināšanu Eiropas robežu drošībā un robežsardzes augstākās izglītības jautājumos, nodrošinot Latvijas robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmā esošo izglītības pēctecību, īpaši atzīmējot ieguldīto intelektuālo un profesionālo darbu pārstāvot Valsts robežsardzes intereses FRONTEX Apmācību nodaļas projektā „Eiropas Kopīgais maģistrs grāds stratēģiskajā robežu menedžmentā”, sniedzot būtisku un nozīmīgu devumu, profesionālu atbalstu risinājumu rašanai maģistra programmas ieviešanai Latvijā, maģistra programmas licencēšanas pasākumu īstenošanā un maģistra programmas sekmīgā īstenošanā Rēzeknē.

3. Mg.soc.sc. Dainai Znotiņai- Ekonomikas un pārvaldības fakultātes lektorei -Valsts robežsardzes Goda rakstu - par ieguldīto profesionālo darbu pārstāvot Valsts robežsardzes intereses FRONTEX Apmācību nodaļas projektā „Eiropas Kopīgais maģistrs grāds stratēģiskajā robežu menedžmentā”, sniedzot būtisku devumu projekta procedūru izstrādē, maģistra programmas akreditācijas pasākumu norisē, un maģistra programmas sekmīgā īstenošanā Rēzeknē.

Apsveicam!

Valsts robežsardzes koledžas

Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja D.Kupcāne

daiga.kupcane@rs.gov.lv

64603692Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.