Reģionālistikas zinātniskais institūts uzsāk jaunu projektu

Ceturtdiena, 4. februāris, 2016
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Reģionālistikas zinātniskais institūts kā vadošais partneris uzsāk ERASMUS+ Capacity Building projektu „Internationalisation and Modernisation of Education and Processes in the Higher Education of Uzbekistan/IMEP” 561624-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-SP - ERASMUS+ CBHE.

Projektā bez RTA iesaistītas vēl divas Eiropas valstu universitātes: Londonas Metropolitāna universitāte, Anglija un Poloponēses universitāte, Grieķija. Savukārt, no Uzbekistānas iesaistītas 9 universitātes, Izglītības ministrija un ministrijas metodoloģiskais centrs. Projekta rezultāti paredz pilnveidot Uzbekistānas universitāšu vadības un docētāju profesionālās kompetences un veikt Uzbekistānas augstākās izglītības programmu modernizāciju atbilstoši Eiropas prasībām.

Š.g. 27. un 28. janvārī Eiropas Menedžmenta centrā, Briselē notika projektu vadītāju un trešo valstu pārstāvju tikšanās par projekta menedžmenta jautājumiem. IMEP projekta ietvaros šajā seminārā piedalījās projekta menedžere prof. Velta Ļubkina un projekta finanšu administratore Irēna Beinaroviča-Litvinova. Uzbekistānas pusi pārstāvēja ministrijas metodiskā centra direktors, prof. Uzokbois Begimkulovs, kurš, savstarpēji vienojoties, tika izvirzīts par projekta IMEP nacionālo koordinatoru Uzbekistānā

Dr.paed., prof. Velta Ļubkina,

RTA REGI zinātniskā institūta direktore

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.