Veiksme ir nemitīga gatavība izmantot iespēju! (Frenks Doubijs)

Ceturtdiena, 4. februāris, 2016
Strauji mainīgajā darba tirgū arvien pieaug pieprasījums pēc tālākizglītības piedāvājuma, jo ikviens saprot, ka karjeras iespēju atslēga ir personīgā izglītība un izaugsme visas dzīves garumā. Tādējādi darba tirgū arvien pieaug mūžizglītības nozīme. „Zem guloša akmens ūdens netek” – vēsta sena tautas gudrība, kas ir attiecināma arī uz mūžizglītības jomu. Izprast darba tirgus vajadzības un spēt piedāvāt attiecīgas tālākizglītības iespējas, – ir viens no galvenajiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra (RTA MIC) uzdevumiem.

Pielāgojoties nemitīgi mainīgajām laikmeta tendencēm, RTA MIC īsteno formālās un neformālās tālākizglītības programmas plašai interesentu auditorijai. Īpaši pieprasītas ir pedagogu profesionālās pilnveides programmas. RTA MIC piedāvā vispārīgās pedagoģijas, iekļaujošās un speciālās izglītības programmu apguvi dažādu izglītības iestāžu pedagogiem. Atbilstoši pieprasījumam ir izstrādātas jaunas programmas:

  • „Skolotāja mentordarbība izglītības iestādē”
  • „Pedagogu darba novitātes speciālās izglītības iestādē”
  • „Integrācija sākas ar mācīšanos: kā strādāt ar imigrantiem un viņu bērniem”
  • „Rotaļdarbība mazbērnu vecumā pirmsskolas izglītības iestādē”.

Savukārt programma „Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta saturs un didaktika” piedāvā pedagogiem paplašināt profesionālās iespējas, iegūstot tiesības mācīt mājturību vispārizglītojošajās skolās.

RTA MIC piedāvājumā ir arī plašs valodu apguves klāsts. Interesentiem ir iespēja apgūt latviešu, latgaliešu, lietuviešu, angļu, vācu, franču, ķīniešu vai zviedru valodu, un sagatavošanā ir portugāļu valodas programma. Jāteic, ka šobrīd pieprasītākie ir ķīniešu valodu kursi, kuros jau trešo gadu aktīvi piedalās gan skolēni, gan studenti, gan arī pieaugušie.

Šogad RTA MIC ir piedalījies arī Valsts nodarbinātības aģentūras konkursos un piedāvā neformālās izglītības programmas darba meklētājiem un bezdarbniekiem, galvenokārt tās ir svešvalodu zināšanu un datorprasmju pilnveides programmas.

Perspektīvā RTA MIC ir paredzēts attīstīt tālmācību un e-studijas, tādējādi dažādojot mūžizglītības programmu pieejamību un mācību formu. Cerams, ka jaunā tālākizglītības forma paplašinās RTA starptautisko darbību, profesionālajā pilnveidē iesaistot citu valstu interesentus.

RTA MIC sadarbojas ar iestādēm, uzņēmumiem un biedrībām individuālā pieprasījuma programmu izstrādē un īstenošanā, jo ir atvērts ikvienam, kurš vēlas pilnveidoties, augt un attīstīties.

RTA MIC piedāvājumam aicinām sekot vietnē http://www.ru.lv/muzizglitiba.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas

Mūžizglītības centra vadītāja,

Dr. philol. Karīne LaganovskaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.