RTA studente Agita Papkova stāsta par savām prakses gaitām

Pirmdiena, 1. februāris, 2016
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 4. kursa studente Agita Papkova stāsta par savu profesionālo praksi un to, ko no prakses iegūst students.

„Pašlaik savu pirmsdiploma profesionālo praksi izeju Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskajā un lietvedības nodaļā. Šī prakses vieta man iepatikās jau 2. kursā, kad tur izgāju savu pirmo praksi, tieši tāpēc izvēlējos tur atgriezties arī šogad,” stāsta studente, uzsverot, ka profesionālā prakse RTA tiesību zinātņu studentiem ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa.

„Gan iepriekšējo prakšu laikā, gan šīs prakses laikā nostiprinu četru studiju gadu laikā iegūtās zināšanas un turpinu tās papildināt ar jaunām, tādā veidā uzlabojot savas spējas,” saka Agita. Jauniete uzskata, ka praksei ir liela nozīme, jo parasti lekciju laikā tiek gūtas tikai teorētiskas zināšanas, bet prakses laikā studentam pašam ir iespēja darboties un vākt nepieciešamo informāciju, praktiski gūstot pieredzi teorētisko zināšanu praktiskā pielietošanā.

„Nevaru teikt, ka šogad praksē esmu ieguvusi daudz jauna, jo konkrētajā iestādē praksi jau reiz esmu izgājusi, bet viss vēl priekšā, jo prakse notiek līdz 13. martam un laika vēl ir daudz. Mana prakse pārsvarā saistīta ar dažādu dokumentu sagatavošanu, līdz šim jauniegūtais ir tieši pieredze darbā ar klientiem un visdažādāko jautājumu izskatīšana, kā arī dažādu dokumentu sastādīšana, to skaitā tādu dokumentu, kurus līdz šim nav bijusi iespēja sagatavot,” stāsta RTA studente. „Ņemot vērā, to, ka praksi izeju Juridiskajā un lietvedības nodaļā, mani pienākumi ir saistīti ar šīs nodaļas darbinieku ikdienā veicamajiem uzdevumiem. Tiek sagatavotas atbildes vēstules, lēmumu projekti par visdažādākajiem jautājumiem, pilnvaras utt. Nākas veikt arī tehniskus uzdevumus, piemēram, sagatavoto dokumentu rediģēšanu, tāpat piedalos novada domes un pastāvīgo komiteju sēdēs utt.”

Agita atzīst, ka viņai patīk izvēlētā prakses vieta, jo kolektīvā valda laba, draudzīga atmosfēra, kā arī darbs nav vienmuļš, katru dienu ir kaut kas jauns – jaunas tēmas un jauni uzdevumi, kas jāizpēta.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.