Skolotājiem iespēja apgūt mentordarbības programmu

Ceturtdiena, 28. janvāris, 2016
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā ir izstrādāta jauna pedagogu profesionālās pilnveides B programma „Skolotāja mentordarbība izglītības iestādē”. Programmas apjoms 72 stundas, tā ir saņēmusi IZM saskaņojumu (18.01.2016., Nr.3). Programmas direktors profesors, Dr. paed. Jānis Dzerviniks.

Programmas mērķis ir pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci mentordarbības veikšanai izglītības iestādē. Tā satur trīs moduļus: „Ievads mentordarbībā”, kur tiek veidota mentordarbības būtības, galveno jēdzienu, pedagoģiskā potenciāla izpratne; „Atbalsta sniegšana studentam-praktikantam, jaunajam un esošajam skolotājam”, kur tiek aktualizēta atbalsta nodrošināšanas nozīme pedagoģiskās prakses vietā un mentora darbības uzdevumi darbā ar attiecīgajām mērķgrupām; „Prakse un tās izvērtējums”, kas satur labās prakses iepazīšanu, mentordarbības praksi darba vietā, pieredzes apkopojumu un analīzi mentora mapē, pieredzes prezentāciju un izvērtējumu.

Programmā tiek uzņemti vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību un vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredzi.

Programmas apguves noslēgumā pedagogi saņem sertifikātu, kas dod tiesības veikt mentordarbību izglītības iestādē.

Sīkāka informācija par programmu, rakstot uz e-pastu: muzizglitiba@ru.lv vai zvanot pa tālruni 29336118.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.