Četras radošas RTA apģērbu projektētājas aizstāvēja savus kvalifikācijas darbus

Otrdiena, 26. janvāris, 2016
21. janvārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” 3. kursa studentes aizstāvēja kvalifikācijas darbus.

Četras jaunās apģērbu projektētājas prezentēja savus izstrādātos darbus – Vita Cakule – etnogrāfiskie motīvi vīriešu žaketes dizaina risinājumā; Anna Lucijanova – absolventa mantijas dekoratīvi konstruktīvais risinājums; Kristīne Patumse – atstarojošo elementu dekoratīvi funkcionālie risinājumi sieviešu mētelī; Olga Rudakova – kafejnīcas darbinieku formas apģērba konstruktīvi dekoratīvais risinājums.

Jauno speciālistu darbus vērtēja komisija: SIA „Inetas radošā darbnīca” valdes locekle Ineta Lontone, modes dizainere un šūšanas firmas SIA „Mendi” rīkotājdirektore Ilze Mendziņa, RTA docente Dr.paed., Mg.art. Aina Strode, inženiere-tehnoloģe Ilga Jonikāne, studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” direktore Silvija Mežinska.

Iespaidos par darbu aizstāvēšanu dalījās Ineta Lontone un Silvija Mežinska, kā arī RTA profesionālās maģistra studiju programmas „Dizains” studente Zelma Kačkāne.

Ineta Lontone: „Studentes ir ieguldījušas ļoti lielu darbu. Manuprāt, šūt mēteli un vīriešu žaketi ir liela uzdrīkstēšanās, jo ne katra pieredzes bagāta šuvēja uzņemas darīt tādu darbu. Studentu darbi tiešām ir izpildīti ļoti kvalitatīvi, precīzi un kārtīgi. Savas idejas un darbi ir jāaizstāv un jāmāk tālāk strādāt. Dizainera profesija ir pieprasīta. Latgales reģionā izvēle nav nemaz tik liela. Studentei, kura veidoja kafejnīcas darbinieku tērpus, tā varētu būt laba biznesa iespēja – šūt formas apģērbu šeit uz vietas Latgalē, jo Latvijā ir tikai divi ražotāji, kas ar to nodarbojas, un tie atrodas Rīgā, taču pieprasījums ir liels. Gribētu visām novēlēt, lai neapstājas, aug, attīsta savas idejas un strādā. Labprāt gribētu pie viņām griezties ar kādu pasūtījumu un pēc iespējas ātrāk.”

Silvija Mežinska: „Esmu ļoti gandarīta. Rezultāts ir tuvu tam, ko gribēju sagaidīt, šajā semestrī tika ieguldīts liels kopīgs darbs. Tā tam arī jābūt, jo 2,5 gadi ir īss laiks studijām, tikai veiksmīgi sadarbojoties studentiem un docētājiem, varam sasniegt labu rezultātu. Prieks, ka studentēm pietika pacietības un apņēmības. Reizēm pat šķita, ka vienlaicīgi izstrādāt teorētisko un praktisko daļu ir neiespējami. Tuvojas darba iesniegšanas laiks, un pēkšņi students saprot, cik daudz vēl ir jāpadara. Šī grupa izcēlās ar to, ka meitenes studiju laikā iesaistījās dažādu projektu realizācijā, šuva tērpus restorānam „Ambiente”, koriem, vokālajam ansamblim, Austrumlatvijas koncertzāles „Gors” darbiniekiem. Gandrīz visām 3.kursa studentēm šis studiju posms ir pirmā lielā izaugsme profesionālo prasmju apguvē. Kvalifikācijas darbu tēmas tika izvēlētas atbilstoši spējām, tās bija daudzveidīgas, interesantas un veiksmīgas, ikvienā no tām ir atrodama novitāte, pētījuma iespējas un pat tālākas uzņēmējdarbības pirmsākumi. Vēlētos, lai jaunās speciālistes turpina darboties šajā jomā, nostiprina studijās apgūto pēcdiploma praksē un, protams, tālākās studijās. Apģērbu projektēšanas process ir daudzpusīgs, katrai no studentēm šajā procesā jāatrod posms, kas saista un padodas vislabāk.”

Zelma Kačkāne: „Šobrīd studēju profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Dizains” un izvēlējos „Modes dizaina” virzienu, kurā tiks izstrādāts arī maģistra darbs. Esmu pabeigusi Rīgas Amatniecības vidusskolu un ieguvusi specialitāti „Ādas izstrādājumu modelētājs” un strādāju šajā nozarē, izstrādājot ādas izstrādājumus, aksesuārus, somas, grāmatas utt. Gatavojoties maģistra darba izstrādes posmam, radās vēlme un nepieciešamība redzēt un dzirdēt darbu aizstāvēšanu no malas, lai gūtu priekšstatu par aizstāvēšanas norisi, prezentācijas izstrādes prasībām, izstrādājuma prezentācijas iespējām un komisijas prasībām. Aizstāvēšanas laikā veicu nelielas piezīmes, lai zinātu, no kā jāizvairās un kam jāpievērš lielāka uzmanība darba aizstāvēšanā. Kurss savus izstrādātos apģērbus prezentēja uz manekeniem, bet vienas meitenes tērpu prezentēja tā valkātājs, kas, manuprāt, bija ļoti pozitīvi, jo, apģērbu uzliekot uz manekena, tas kļūst statisks (nekustīgs), bet apģērbs ir cilvēka koptēla sastāvdaļa, un kustība atdzīvina tērpu. Komisija lielu uzmanību pievērsa klienta apmierinātībai, apģērba ērtumam, kas ir būtiski un ietekmē apģērba izvēli. Izcelt kāda konkrēta studenta darbu ir ļoti grūti, jo katrs izstrādājums ir pilnīgi savādāks. Mani iepriecina, ka tiek domāts par RTA vizuālo tēlu, tika izstrādāta absolventa mantija un kafejnīcas darbinieku apģērbs. Cerams, ka šos projektus arī realizēs.”

Jāpiebilst, ka pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Apģērbu dizains un tehnoloģija” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tiek īstenota kopš 2012. gada, šogad tas jau ir otrais izlaidums. Šovasar uzņemšanas periodā interesenti varēs uzsākt studijas un pretendēt uz valsts finansēto budžeta vietu.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.