Piedāvā Čehijas Republikas valdības stipendijas studijām un pētniecībai

Sestdiena, 23. janvāris, 2016
Čehijas Republikas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Čehijā 2016./2017. akadēmiskajā gadā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 14. marts.

Tiek piedāvātas šādas stipendijas:

  • trīs stipendijas augstskolu mācībspēkiem un augstskolu pētniekiem (uzturēšanās laiks Čehijā – līdz vienam mēnesim);
  • stipendijas bakalaura, maģistra un doktora studijām (kopā 30 mēneši, vēlamais uzturēšanās laiks Čehijā – viens semestris vai 10 mēneši, minimālais uzturēšanās laiks – 2 mēneši).

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts: ?d=Czech_Scholarship_Programme_2016.doc (EN)

NB! Kandidātam nepieciešama ielūguma vēstule.

Pieteikumi jāiesniedz trīs eksemplāros (trešais eksemplārs paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā). Adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Vairāk informācijas:
Aija Jakoviča
E-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67814331

Stipendijas tiek piedāvātas atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas līgumam par sadarbību izglītībā, jaunatnes lietās un sportā 2012.– 2015. gadā, un pamatojoties uz Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas 2016. gada 21. janvāra elektronisko vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.