Dzimumsocialitātes pētījumu metodoloģija: feminisma diskurss

Trešdiena, 20. janvāris, 2016
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un studijas” aktivitātes “Pētniecība” projekts “Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes” (Nr. NFI/R/2014/061) tiek īstenots arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) no 2015. Gada septembra.

Sadarbībā ar projekta vadošo partneri Latvijas Universitāti (LU, zinātniskā vadītāja prof. Ausma Cimdiņa) un Dzimumsocialitātes pētījumu centru (STK) Oslo Universitātē RTA humanitārā virziena pētnieces (prof. I.Šuplinska, asoc. prof. A. Juško-Štekele) ir aktualizējušas dzimumsocialitātes jautājumus etniskajos un nacionālajos diskursos. Projektam ir vairāki apakšmērķi, kas veicinātu gan sabiedrības informētību un izpratni par dzimumsocialitātes jautājumiem, rosinātu feminsma/ dzimumsocialitātes pētījumus iekļaut augstskolu studiju progrmmās starpnozaru dimensijā, nodrošinātu politisko, sociālo un akadēmisko dzimumsocialitātes diskursa ilgtspēju Latvijas sabiedrības pilsoniskajā kultūrā.

Projektā iesaistītie pētnieki kopš pagājušā gada septembra strādā pie diviem pamatuzdevumiem. Pirmkārt, katram pētniekam ir sava individuālā pētījuma tēma, kas, iekļaujoties kopējā projekta problemātikā, atklāj dzimumsocialitātes jautājumu izpratni kultūrā un sabiedrībā. Otrkārt, veido pamastruktūru dzimumsocialitātes terminoloģijas vārdnīcai, kurā varētu būt iekļauti ap 100 svarīgu jēdzienu, kas ļauj izprast dzimumsocialitātes vēsturi, teoriju, perspektīvas un atklāt Latvijas un Norvēģijas pieredzes specifiku šajos jautājumos.

Jāpiebilst, ka projketa gaitā tiks veikta arī kvantitatīvā un kvalitatīvā anketēšana un intervēšana, noskaidrojot sabiedrības viedokli un informētību par dzimumsocialitātes jautājumiem. RTA pētnieces jau ir izstrādājušas anketu, kas palīdzēs noskaidrot respondentu viedokli par dzimuma lomām, stereotipiem svētku koncepta sakarā.

Ikviens, kam ir interese par dzimumsocialiātes problemātiku, ir aicināts piedalīties un uzdot savu jautājumu pētniekiem no LU, STK, RTA seminārā Dzimumsocialitātes pētījumu metodoloģija: feminisma diskurss, kas notiks RTA 11. februārī plkst. 15.30 (Atbrīvošanas alejā 115, 124. aud.)

Projekta kopējās izmaksas 283 030 EUR, no kurām 85,2% ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 10% valsts budžeta finansējums un 7,5% iesaistīto institūciju finansējums. Īstenošanas termiņš: 01.05.2015.–30.04.2017.

Ilga Šuplinska, projekta koordinatore RTARēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.