RA Goda absolvents Aigars Metlāns: „Augstskolas pasniedzēji ir iemācījuši domāt gan tehniski, gan arī – radoši”

Pirmdiena, 18. janvāris, 2016
Aigars Metlāns Rēzeknes Augstskolā (RA) ir absolvējis profesionālā bakalaura studiju programmu „Vides inženieris”, iegūstot bakalaura grādu vides zinātnēs un specialitāti – vides aizsardzības inženieris – ekotehnologs. A. Metlāns ir no Ludzas novada Pušmucovas pagasta, strādā SIA „ALAAS”. 2015. gadā viņš ieguva RA Goda absolventa titulu.

A. Metlāns stāsta: „Kad atnācu uz augstskolu un iepazinos ar tās piedāvājumu, sapratu, ka šī ir tā studiju programma, kurā vēlos studēt. Izlēmu, ka šī izglītība man ir ļoti nepieciešama un šobrīd ne mirkli nenožēloju savu izvēli.”

„Liels pluss ir tas, ka augstskolas pasniedzēji ir iemācījuši domāt gan tehniski, gan arī – radoši. Inženierzinātnē ir jābūt izpratnei par tehniskām lietām, par to, kā darbus/tehnoloģiskos procesus var paveikt efektīvāk un ātrāk. Ja nav nepieciešamo zināšanu, viss notiek smagi un lēni, mērķi netiek sasniegti vispār,” stāsta RA absolvents. Viņš atklāj, ka studiju laikā 1. kurss bijis pats grūtākais un liela daļa kursabiedru pārgājuši studēt uz citām studiju programmām. Pēc pirmā kursa jau bijis vieglāk, ar laiku studijas kļuvušas par dzīvesveidu. Ar kursabiedriem bija labas un draudzīgas attiecības, un pēc studiju pabeigšanas izveidojusies tradīcija – reizi gadā visiem satikties. Tikšanās reizē tiek pārrunāts, kā kuram iet, iekļaujot arī sportiskas aktivitātes, – volejbolu, futbolu vai golfu. A. Metlānam RA visvairāk ir patikusi sakārtotība un skaidrība studiju procesā.

Par sava darba gaitām RA Goda absolvents stāsta: „No 2000. gada 1. jūnija līdz 2003. gadam strādāju Rēzeknes pilsētas domē par Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta vietējās projekta ieviešanas grupas speciālistu. No 2003. gada 2. janvāra strādāju SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” par projekta vadītāju. No 2004. gada 22. novembra strādāju SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” par valdes priekšsēdētāju.”

No 2007. gada 20. novembra A. Metlāns ir SIA „ALAAS” valdes loceklis. Paši nozīmīgākie darbi, kuros viņš ir piedalījies: 2007. gada 24. oktobrī Rēzeknes rajona Ozolaines pagastā tika pabeigta būvniecība un atklāts jaunais sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons, paralēli veicot rekultivāciju 28 izgāztuvēm Austrumlatgales reģionā. Ar 2013. gada 1. janvāri SIA „ALAAS” paplašināja savu komercdarbību un uzsāka arī atkritumu savākšanas, transportēšanas operatora funkcijas Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Viļānu novada, Kārsavas novada, Ciblas novada pašvaldību teritorijās. 2016. gadā plānots pabeigt ieviest dalītās vākšanas sistēmu un uzsākt pilnu atkritumu šķirošanas ciklu.

A. Metlāna darba pienākumos ietilpst daudz svarīgāku uzdevumu, kas jāpaveic, piemēram, jāorganizē SIA „ALAAS” ikdienas darbības plānošana, vadība un uzskaite, jāvada projektu realizācija, jārūpējas par SIA „ALAAS” prestižu, pastāvīgi jāsadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, komercstruktūrām, iestādēm un organizācijām SIA „ALAAS” darbības jautājumos u.c. „Lai varētu pārvarēt sarežģītākos mirkļus darbā, ir jābūt gribasspēkam, mērķi jāizvirza ar konkrētiem datumiem, nevienā brīdī nedrīkst atslābt, kamēr tie netiek sasniegti. Lai strādātu šo darbu, jābūt izteiktai spējai patstāvīgi plānot un organizēt darbu, savukārt darbi jāizpilda laikā un precīzi,” atzīst A. Metlāns.

RA absolvents atzīst, ka, saņemot RA Goda absolventa titulu, sajūtas viennozīmīgi bijušas priecīgas. „Tas ir kā apliecinājums iegūto zināšanu pielietojumam dzīvē. Paldies visiem pasniedzējiem par sniegtajām zināšanām!”

Topošajiem RTA studentiem A. Metlāns novēl nekad nepadoties grūtību priekšā, bet visu iesākto pabeigt līdz galam.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.