RA Goda absolvente Mārīte Saulīte: „Atsaucība, viesmīlība un cilvēciskais faktors – vislabāk raksturo studiju procesu RA”

Otrdiena, 12. janvāris, 2016
Rēzeknes Augstskolas (RA) absolvente Mārīte Saulīte, kura 2015. gadā ieguva RA Goda absolventa titulu, ir dzimusi, augusi un arī pašlaik dzīvo Ogres novadā. Strādā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā par lektori un ir prakšu vadītāja studiju programmā „Podoloģija”. Paralēli viņa strādā arī par podoloģi savā ārstnieciskās pēdu aprūpes kabinetā Ogrē.

Studijas RA Mārīte uzsāka 2006. gadā, izvēloties studēt augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Pedagoģija”. Par savu izvēli studēt tieši RA, absolvente teic: „Rēzeknes Augstskolu izvēlējos nejauši, meklējot iespējas paralēli darbam un divu dēlu audzināšanai iegūt augstāko pedagoģisko izglītību. Latvijā tajā laikā valdīja īsts „pedagoģijas bums”. Visiem speciālistiem, kuri nodarbojās ar citu personu apmācību, bija nepieciešama pedagoģiskā izglītība. Tā kā vadīju profesionālās pilnveides kursus ārstnieciskās pēdu aprūpes speciālistiem „Veselības centrs-4” Podiatrijas skolā, kas bija aizsākums podologu izglītībai Latvijā, arī man bija nepieciešams atbilstošs izglītības dokuments, kuru 2010. gadā veiksmīgi ieguvu.”

„Kamēr studēju pedagoģiju, bija notikušas izmaiņas arī ārstnieciskās pēdu aprūpes nozarē un speciālistu izglītībā. Tika uzrakstīts podologa profesijas standarts un izveidota 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Podoloģija”, ko realizēja P. Stradiņa medicīnas koledža,” stāsta M. Saulīte, piebilstot, ka minētie apstākļi noteica nepieciešamību turpināt izglītību maģistrantūrā, un uzreiz bijis skaidrs, ka studijas tiks izvēlētas tieši Rēzeknes Augstskolā. „Bakalaura studiju laikā, pateicoties radošām mācību metodēm, interesanti organizētai nodarbību gaitai, korektiem vērtēšanas principiem un pedagoga talantam, par mūsu kursa favorītu bija kļuvis docents Gunārs Strods. Tāpēc izvēle bija skaidra – 2010. gadā sāku studēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” un jau 2012. gadā ieguvu profesionālo maģistra grādu izglītības zinātnē.”

RA Goda absolvente teic, ka akadēmiskās bakalaura studijas pedagoģijā viņai sniedza zināšanas pedagoģijas teorijā un vēsturē, palīdzēja apgūt pētniecības prasmes, iemācīja analītiski domāt un rakstīt. Profesionālās maģistra studijas palīdzēja izveidot prasmi radoši strādāt, darboties grupās. Studijas kopumā veicināja Mārītes pašizaugsmi, profesionālo attīstību un radīja vēlmi neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt pilnveidoties.

Arī pašlaik, vadot lekcijas P. Stradiņa medicīnas koledžā, M. Saulīte izmanto Rēzeknes Augstskolā gūtās zināšanas: „Savā darbā ar studentiem izmantoju Rēzeknē gūto pieredzi, īpaši palīdz profesores Veltas Ļubkinas ieliktie pētniecības pamati, jo katru gadu vadu un recenzēju vairākus kvalifikācijas darbus. Ļoti piesaistīja lektores Rozenfeldes sirsnīgās lekcijas speciālajā izglītībā, loģisko domāšanu veicināja lektores Gudes augstākās matemātikas un statistikas pamati, dzimtās valodas prasmes atjaunoja lektore Sidarāne. Praktiskajā darbā ar studentiem ļoti noderīgas ir zināšanas attīstības psiholoģijā un cilvēka dzīves ciklos, karjeras konsultēšanas teorijā un metodikā, profesionālajā ētikā.”

Šobrīd M. Saulīte studē Latvijas Universitātes pedagoģijas doktorantūrā. „Promocijas darba rakstīšanā ļoti noder RA iegūtās zināšanas un prasmes, kuras veidojuši gan pieminētie docētāji, gan visi pārējie, kuru zināšanas varējām smelties studiju laikā. Tomēr vislielāko ieguldījumu savā akadēmiskajā izaugsmē esmu saņēmusi no docenta Gunāra Stroda. Viņš vienmēr paliks mans Pedagogs ar lielo burtu!” atzīst RA absolvente.

Atceroties spilgtākos studiju laika mirkļus, Mārīte dalās savās atmiņās: „Iesniedzot dokumentus, pat īsti nezināju, kā uz Rēzekni nokļūt, braucām ar kartes palīdzību. Vienā pilsētas galā iebraucām, pa otru izbraucām, tā arī augstskolu neieraudzījuši. Braucām otru apli un ar atsaucīgu cilvēku palīdzību Atbrīvošanas aleju 90 un Uzņemšanas komisiju sameklēju. Tieši atsaucība, viesmīlība, cilvēciskais faktors ir lietas, kuras raksturo kopējo studiju procesu Rēzeknes Augstskolā. Cieņpilna attieksme pret katru studējošo. Mēs bijām tik dažādi, visi jau dzīvē ko sasnieguši, ar iepriekšēju mācību vai studiju pieredzi, ar dzīves pieredzi, ģimenēm, ieņemamajiem amatiem un darba pienākumiem, ar savām labajām un sliktajām rakstura īpašībām. Docētājiem noteikti nebija viegli.”

„Ļoti draudzīgs kurss mums bija bakalaura studiju laikā. Mēs – trīs meitenes – starp puišiem militāristiem jutāmies drošas un pasargātas. Tikām aizvestas un atvestas no nodarbībām, kopā spēlējām boulingu, viens otram līdzi jutām pārbaudījumos, palīdzējām un atbalstījām mājasdarbu pildīšanā, centāmies viens otru „izvilkt” un neļaut padoties grūtos brīžos, atzīmējām sesiju noslēgumu un svinējām izlaidumu. Arī maģistrantu grupā mēs bijām ar ļoti dažādu profesionālo un dzīves pieredzi, bijām draudzīgi un radoši, pats studiju process mums lika tādiem būt, jo darbojāmies galvenokārt grupās, neraugoties uz to, ka katrs dzīvojām citā Latvijas vietā,” atceras Mārīte.

„Studijas Rēzeknes Augstskolā bija viena pamatīga piecgade ar „astīti” manā dzīvē. Ceļš no Ogres uz Rēzekni – šķiet, tik daudz pilnīgi sev veltīta laika manā dzīvē nebija bijis – varēju izlasīt neskaitāmas grāmatas, izadīt dziju metrus, būt domās ar sevi, pārdomāt visdažādākās situācijas, sameklēt problēmu risinājumus un galu galā arī beidzot izgulēties. Jo negulētās naktis pirms sesijas un kārtējie studiju darbu nodošanas termiņi bija atņēmuši ne vienu vien miega stundu.

Atceros kuriozu situāciju maģistra darba rakstīšanas laikā. Esmu krietnai pusnaktij pāri rakstījusi kādu nodaļu, un pienācis laiks konsultēties ar savu darba vadītāju. Es kā pieklājīga studente rakstu vadītājam e-pastu ar domu, ka viņš no rīta savā darba laikā atvērs manu vēstuli un veiks nepieciešamās korekcijas. Man par milzīgu pārsteigumu (un reizē kaunu!) naktī pienāk atbilde ar ieteikumiem un vēl visa laba vēlējumiem! Protams, kāds tur vairs miegs, turpinu rakstīt līdz rītam, ja jau darba vadītājs neguļ, tad students arī nedrīkst gulēt,” stāsta RA Goda absolvente.

  1. Saulīte ir Latvijas Podologu biedrības valdes locekle. Biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā brīvprātīgi apvienojušies Latvijas ārstnieciskās pēdu aprūpes speciālisti-podologi. Biedrība dibināta 2008. gadā, lai veicinātu podoloģijas nozares attīstību Latvijā, no tā laika Marīte arī darbojas biedrības valdē.

„Darāmā šajos gados ir bijis daudz, turklāt paralēli pamatdarbam, studijām, ģimenei. Labs paraugs mums vienmēr ir bijusi valdes priekšsēdētāja un pēdu aprūpes nozares pamatlicēja Tatjana Ivanova, kuras nerimstošā enerģija neļauj apstāties. Manos pienākumos vairāk ietilpst dažādu „rakstu darbu” sagatavošana, kuri tālāk tiek apspriesti valdes sēdēs, lai varētu sniegt podologu kopsapulcē balsošanai. Piemēram, Podologu ētikas kodekss, Amata apraksts u.c. dokumenti. Lielākais darbs mums bija Podoloģijas vadlīniju izstrāde, kur lieti noderēja pedagoģijas studijās iegūtās zināšanas. Regulāri rīkojam tālākizglītības konferences un kongresus. Veidojam sadarbību ar radniecīgām profesionālajām asociācijām un medicīnas koledžu. Patiesībā darbu Podologu biedrībā ir grūti nodalīt no darba medicīnas koledžā, jo tā ir nemitīga sadarbība, kurā galvenais uzdevums ir rūpes par labu, profesionālu pēdu aprūpes speciālistu sagatavošanu un nozares attīstību,” par darāmo biedrībā stāsta Mārīte. Viņa uzskata, ka jebkurā darbā, pirmkārt, ir jābūt darba mīlestībai, atbildībai par darāmo un priekam par padarīto.

Saņemot RA Goda absolventa titulu, M. Saulīte atzīst, ka sajūtas esot visnotaļ pozitīvas. „Paldies par spēju novērtēt katru studentu kā personību, kā mīļu un gaidītu viesi arī pēc studiju beigām. Manas izjūtas visprecīzāk izsaka Vinstona Čērčila vārdi: „Attieksme ir sīka lieta, kas rada milzu atšķirību!”.

Mārīte topošajiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem novēl pieņemt izaicinājumu un uzsākt studijas vienā no labākajām un progresīvākajām augstākās izglītības iestādēm Latvijā – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā!

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.