RA Goda absolvente Ilga Matule: „Ieklausieties sevī un sekojiet savam sirds aicinājumam!”

Trešdiena, 6. janvāris, 2016
Ilga Matule Rēzeknes Augstskolā (RA) studēja Ekonomikas fakultātē (uzņēmējdarbības vadības specialitāte), kur ieguva ekonomikas bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju komercpakalpojumu vadībā. Ilga nāk no Ludzas, bet jau 15 gadus dzīvo Rīgā. Kopš 2002. gada viņa ir LR zvērināta revidente (sertifikāts Nr.140), jau 10 gadus strādā zvērinātu revidentu komercsabiedrībā SIA „Leinonen Audit” par valdes locekli un zvērinātu revidenti. SIA „Leinonen Audit” ir starptautiska grāmatvedības un konsultāciju uzņēmuma „Leinonen Group” daļa. 2015. gada augustā Ilga saņēma RA Goda absolventa titulu.

Par savu izvēli studēt Ekonomikas fakultātē Ilga ir apmierināta un teic: „Vidusskolā mācījos klasē ar fizikas un matemātikas novirzienu un kaut arī, mācoties 12. klasē, biju rūpīgi gatavojusies studēt psiholoģiju Latvijas Universitātē, pēc skolas pabeigšanas spontāni pieņēmu lēmumu studēt Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātē. Daļēji tas bija saistīts ar to, ka tas bija tuvāk mājām, daļēji ar to, ka likās, ka šajā specialitātē būs vieglāk atrast darbu. Spontāni pieņemtais lēmums izrādījās pareizs. Kaut arī studējot specializējos komercpakalpojumu vadībā, pašreizējais darbs saistīts ar grāmatvedības un revīzijas jomu. Zināšanas grāmatvedībā un revīzijā ieguvu jau pēc studiju pabeigšanas, uzsākot strādāt un gūstot pieredzi, kā arī pašmācības ceļā un apmeklējot dažādus kvalifikācijas celšanas kursus. Taču, kā jau jebkurā profesijā šobrīd, man ir ļoti svarīgas zināšanas arī uzņēmējdarbības vadībā, mārketingā un psiholoģijā.”

Ilgas līdzšinējā darba pieredze ir bijusi saistīta ar grāmatvedību un revīziju. 6,5 gadus viņa strādājusi par galveno grāmatvedi uzņēmumos, kuru pamatdarbība ir finanšu starpniecība un ieguldījumu pārvalde. Paralēli tam no pamatdarba brīvajā laikā viņa uzsāka strādāt par zvērināta revidenta asistentu un pakāpeniski kārtoja zvērināta revidenta eksāmenus, līdz 2002. gadā ieguva zvērināta revidenta licenci.

„Pēdējos 13 gadus strādāju par zvērinātu revidenti, no tiem desmit gadus uzņēmumā, kurā pildu arī valdes locekļa pienākumus. Manos darba pienākumos ietilpst zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšana un uzņēmuma vadība. Esmu auditējusi gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumus, kas darbojas tādās nozarēs kā ražošana, vairumtirdzniecība, pakalpojumu joma, kā arī sniegusi konsultācijas grāmatvedībā un nodokļu jautājumos. Regulāri rakstu publikācijas grāmatvedībā žurnālam „Bilance” un portālam www.ifinanses.lv,” īsumā par savu darbu stāsta Ilga.

RA absolvente atzīst, ka darbā ļoti noder tādas īpašības un kompetences kā patstāvība, analītiskā domāšana, biznesa izpratne un spēja paskatīties uz lietām globāli. Nepieciešamas arī prasmes darbinieku vadībā. Svarīgas esot arī zināšanas psiholoģijā un takta izjūta, lai spētu rast abpusēji pieņemamus risinājumus sadarbībā ar klientiem.

Sajūtas, saņemot RA Goda absolventa titulu, Ilgai esot bijušas patīkamas. „Taču domāju, ka pārējie šī kursa absolventi šo titulu pelnījuši ne mazāk kā es,” viņa piebilst.

Pašreizējiem studentiem Ilga atgādina: „Līdz ar bakalaura vai maģistra grāda iegūšanu studijas nebeigsies, bet patiesībā tieši tad tās īsti sāksies. No praktiskā viedokļa – lielu ietekmi uz karjeru atstāja prakses vietas izvēle 4. kursā, līdz ar to iesaku studentiem nopietni attiekties pret šo izvēli un praksē censties parādīt sevi kā labu un atbildīgu darbinieku. Un pats svarīgākais – ieklausieties sevī un sekojiet savam sirds aicinājumam, nevis tā brīža apstākļiem un konjunktūrai!”

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.