Projekta “E-mentors” pētnieki piedalījās lauka pētījumā Rēzeknes pilsētas skolu ēdnīcās

Trešdiena, 6. oktobris, 2021

 

No 2021. gada 13. līdz 24. septembrim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pētnieku grupa apmeklēja septiņas Rēzeknes pilsētas skolas, ievācot kvalitatīvos datus par ēdināšanas procesa organizēšanu skolās un faktoriem, kas mēdz negatīvi ietekmēt izglītojamo ēšanas uzvedību un izraisīt neapēstās pārtikas un pārtikas atkritumu rašanos. Lauka pētījums tika realizēts turpinot darbu pie Latvijas Zinātnes padomes FLPP projekta “E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs”, kuru RTA pētnieki īsteno sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.

Pētījuma ietvaros uzsvars tika likts uz neapēstās pārtikas kvantitatīvajiem mērījumiem, apsekojot vismaz 9500 skolēnu pusdienu šķīvjus. Pateicoties Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieku atbalstam, visu skolu atšķirības ēdienu piedāvājumā tika novērstas, nodrošinot laboratorijas apstākļus ar vienādu ēdienkartes piedāvājumu visam pētījuma periodam visās skolās. Tādejādi tika samazināta gastronomiskās izvēles traucējošā faktora ietekme uz pētījumu.

Sākotnējie rezultāti liecina, ka skolēnu preferences visās izglītības iestādēs ir līdzīgas: vismazāk ēdienu atkritumos ir nonākušas vistas kotletes ar kartupeļu biezeni, savukārt aknu stroganovs, kā arī sautēti rīsi ar burkāniem un kukurūzu ir tie ēdieni, ko bērni ēda vissliktāk. Pētnieki secināja, ka bērni labprāt ēd vienkāršu pamatēdienu bez mērcēm un piedevām, piemēram, cūkgaļas kotleti cūkgaļas gulaša vietā, vai rīsus, kuriem nav pievienoti dārzeņi, t.i., tādu ēdienu, kas uz šķīvja netiek sajaukts.

Atgādinām, ka jau pētījuma priekšizpētē pētnieki secināja, ka Rēzeknes pilsētas skolās pastāv krasas atšķirības ēdināšanas procesa organizēšanā, kas lielākoties ir atkarīgs no skolu ēdnīcu infrastruktūras, pārtikas produktu iepirkšanas un uzglabāšanas, ēdienu pasniegšanas u.c. faktoriem.

Atlikušajā projekta periodā pētnieki veiks savākto kvalitatīvo un kvantitatīvo datu analīzi ar mērķi sagatavot ziņojumu ar rekomendācijām Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei un LR Izglītības un zinātnes ministrijai par ēdināšanas procesu uzlabošanu izglītības iestādēs, kā arī publicēt vismaz divus zinātniskos rakstus augsta līmeņa žurnālos, kas tiek indeksēti Scopus vai WoS datu bāzēs.

Latvijas Zinātnes padomes FLPP projekta “E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs” mērķis ir izpētīt pārtikas pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvara nodrošināšanas iespējas izglītības iestādēs, izstrādājot elektroniskā mentora (E-mentora) rīka prototipu – īpašu datorprogrammu, kas tiks balstīta uz mākslīgā intelekta pielietošanu. Tā spēs prognozēt nepieciešamo pārtikas patēriņu izglītības iestādēs, lai mazinātu pārtikas atkritumus, vienlaicīgi samazinot slogu uz valsts un pašvaldību budžetiem. Lauka pētījuma laikā RTA pētnieki veica neapēstās pārtikas apjoma fiziskos mērījumus ar mērķi sagatavot ievaddatus E-mentora rīka prototipa aprobācijai.

 

 

Informācija par projektu:

LZP FLPP projekts “E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs”, Nr. lzp-2020/2-0115, īstenošanas periods 01.12.2020. - 31.12.2021.

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.