RTA pārstāvji piedalās projekta “Dyslexia Assessment Protocol” sanāksmē

Pirmdiena, 4. oktobris, 2021
Šī gada 27.-28. septembrī Turcijas pilsētā Kocaeli notika Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta DAP (Nr. 2019-1-LV01-KA201-060355 “Dyslexia Assessment Protocol”) partenrvalstu kārtējā tikšanās. Tās laikā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pārstāves projekta vadītāja Dr.paed., asoc.prof. M. Rozenfelde, eksperte A. Vindeče un projekta koordinatore I. Skromule kopā ar Rumānijas, Bulgārijas, Turcijas un Vācijas partnerorganizāciju dalībniekiem apsprieda projekta aktualitātes un turpmāko gaitu.

    

Pēc partnervalstu sapulces notika trīs dienas ilgas apmācības, kuru laikā katras dalībvalsts pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar kopīgi izstrādāto aplikāciju. Šajā posmā īpaša pateicība jāizsaka Vācijas partnerorganizācijai “GedonSoft”, kas ir atbildīga par projekta IT risinājumiem. 

 Tuvākajā laikā tiek plānotas pirmsskolas un sākumskolas skolotāju apmācības darbam ar jauno aplikāciju. Projekta partneri gatavo gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, kas ļaus pedagogiem vispusīgi iepazīties ar DAP ietvaros izstrādātajiem materiāliem.

 Jāatgādina, ka projekta DAP mērķis ir radīt materiālus, kas palīdzēs jomas speciālistiem laikus pamanīt disleksijas riskus pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Tāpat notiek darbs arī pie uzdevumu krājuma, kas ļaus pārbaudīt un attīstīt bērnu prasmes dažādās jomās. Apskatāmās jomas ir bērnu audiālā, vizuālā un vizuāli telpiskā atmiņa, orientēšanās laikā un telpā, fonoloģiskās prasmes, kā arī lasīšanas un dekodēšanas prasmes.

  

Ilze Skromule,

projekta koordinatoreRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.