Vladislavs Paurs – cilvēks, mākslinieks, pedagogs

Pirmdiena, 27. septembris, 2021

Veicinot Latgales kultūrvides vērtību un tradīciju saglabāšanu, attīstību, pieejamību sabiedrībai Latgales reģionā, to popularizēšanu ārpus reģiona, kā arī sekmējot jaunrades procesu veidošanu Rēzeknes pilsētā, novadā un Latgalē kopumā, sadarbojoties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studiju virziena “Mākslas” pedagogiem un studentiem, tika sagatavots un, pateicoties Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūrai „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”, kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programmai 2021, izdots Latgales akvareļglezniecības pārstāvja un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesora Vladislava Paura mākslas darbu albums “Akvarelists Vladislavs Paurs”.  Mākslas albums ir sava veida dialogs starp mākslinieku un skatītāju, ko ir patīkami aplūkot un nodot mantojumā nākamajām paaudzēm, jaunajiem mākslas mīļotājiem, akcentējot ilgtspējīguma principu.

VLADISLAVS PAURS (1945–2019) – izcils Latgales akvareļglezniecības pārstāvis, pedagogs un padomdevējs studentiem – bijis vienkāršs un ļoti sirsnīgs cilvēks, tā par viņu ir izteikušies ģimenes locekļi, draugi un kolēģi. Mākslinieks ir atstājis ievērojamu mākslas darbu mantojumu, kas fragmentāri ir publicēts mākslinieka darbu izstāžu katalogos. V. Paura dzīves laikā izdotie mākslas katalogi: “Vladislavs Paurs. Glezniecība” (izdots 2005. gadā), “Vladislavs Paurs. Veltījums” (izdots 2009. gadā), “Akvarelis. Vladislavs Paurs” (izdots 2015. gadā). Minēto mākslas katalogu dizainers ir Māris Justs.

Izstāžu katalogi vairāk līdzinās brošūrām ar nelielu lappušu skaitu, bet mākslas albumā “Akvarelists Vladislavs Paurs” tiek daudz plašāk parādītas mākslinieka glezniecības smalkās nianses gan darbos, kas radīti iepriekšējos gados, gan kas radīti pēdējos viņa dzīves gājuma gados un citos izdevumos netika publicēti. Mākslas albuma koncepcija: albums ir kā mākslinieka personiskā skiču grāmata, iekļaujot tajā klasiskas dizaina vērtības modernā izpildījumā. Vākam izmantots autora darbs “Rūsa” (2015.g., papīrs, akvarelis, 50 x 70), kas vislabāk atspoguļo mākslinieka rokrakstu. Mākslas darbi  albumā tiek grupēti pēc mākslas darbu žanriem: 43 dabas ainavas, 11 klusās dabas kompozīcijas, 32 pilsētu ainavas un deviņas figurālas kompozīcijas. Kopā 95 mākslas darbi.

Mākslas albums tiks izmantots kā kultūrvēsturisks V. Paura mākslas izpausmju apliecinājums. Tā būs nozīmīga dāvana RTA studiju virziena “Mākslas” dizaina un citu programmu absolventiem, mākslinieka ģimenes locekļiem, akadēmijas mācībspēkiem un viesiem, sadarbības partneriem un citiem interesentiem gan Latgalē, Latvijā, gan visā pasaulē. Albumu ir paredzēts dāvināt Latgales muzejiem, mākslas skolām, kā arī bibliotēkām Latgalē un Latvijā, tā popularizējot mākslinieka – latgalieša, rēzeknieša Vladislava Paura akvareļglezniecību, nesot Latgales un Rēzeknes vārdu pasaulē. Albuma digitālo versiju skat. http://books.rta.lv

Par nozīmīgo V. Paura devumu mākslas un pedagoģijas jomā liecina viņa biogrāfijas dati. V. Paurs 1979. gadā pabeidzis Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA). No 1988. līdz 1993. gadam bijis Rēzeknes Lietišķās Mākslas vidusskolas (LMV) direktors. No 1990. līdz 1991. gadam – LMA Latgales filiāles dibinātājs un vadītājs. Strādājis arī Rēzeknes Skolotāju institūtā. 1995. gadā ieguvis maģistra grādu mākslas apakšnozarē. No 1995. līdz 1998. gadam bijis Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes Darbmācības katedras lektors un docents, bet no 1999. gada – asociētais profesors. Ieguldījis lielu darbu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, īpaši studiju virziena “Mākslas” dizaina programmu izveidē, bijis arī pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas ”Vides dizains” direktors.

Kopš 1986. gada V. Paurs bija Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Piedalījies vairāk kā simts grupu mākslas izstādēs. Organizējis 15 personālizstādes Latvijā, Lietuvā, Vācijā un Krievijā. V. Paura darbi atrodas Rīgas, Rēzeknes, Krāslavas, Ludzas, Daugavpils un Preiļu muzejos un privātkolekcijās Latvijā, Krievijā un citur Eiropā. Paralēli radošajai darbībai glezniecībā darbojies starptautiskos projektos un piedalījies zinātniskajās konferencēs. 2011. gadā tika nominēts kā Atzinības krusta virsnieks. 2013. gadā saņēmis Rēzeknes Augstskolas Goda profesora diplomu (Prof. Honoris Causa). V. Paurs devies mūžībā 2019. gada 25. septembrī.

Mākslas albums tika izdots projekta laikā, kur viens no uzdevumiem bija sarīkot mākslas albuma atvēršanas svētkus Rēzeknē un Rēzeknes novadā, prezentējot attiecīgā projekta rezultātus. Pirmā projekta aktivitāte notika šī gada 28. maijā. Mākslas albuma prezentācija, dokumentālās filmas “Vladislavs – cilvēks, mākslinieks, pedagogs” demonstrācija un V. Paura akvareļglezniecības izstādes atklāšana tiešsaistē 15. starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” laikā RTA tiešsaistes platformā Microsoft Teams. Šajā tiešsaistes konferencē starptautiskā auditorija noskatījās minēto filmu un noklausījās mākslas albuma prezentāciju, gūstot emocionālu baudījumu. Otrā aktivitāte – albuma prezentācija,  filmas demonstrācija un  izstādes atklāšana klātienē norisinājās garšu un mākslu festivālā “Mākslas pikniks”, kas 18. jūlijā notika Lūznavas muižā.

15. septembrī Latgales Kultūrvēstures muzeja telpās tika organizēts projektā izstrādāto materiālu prezentācijas noslēdzošais pasākums, kura sagatavošanā un īstenošanā piedalījās RTA profesionālā bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” 4. kursa studenti. V. Paura kolēģi, ģimenes locekļi un viņa talanta cienītāji dalījās atmiņās, kopīgi noskatījās filmu, mākslas albuma prezentāciju un dāvanā saņēma Zaigas Protizānes izstrādāto izdevumu (vad. D. Apele). Latgales Kultūrvēstures muzeja vadītāja Anastasija Strauta izteica atzinību par projektā izstrādāto materiālu nozīmību akvarelista V. Paura mākslinieciskā devuma saglabāšanā un popularizēšanā.

Māra Justa veidoto filmu “Vladislavs – cilvēks, mākslinieks, pedagogs” ikviens var noskatīties, atverot saiti  https://youtu.be/CyWRJR6lx4M

Liels paldies projekta īstenošanas komandai: RTA asoc. profesorei, studiju virziena “Mākslas” padomes vadītājai – Ainai Strodei, RTA profesionālā maģistra studiju programmas “Dizains” absolventiem: albuma dizainerei un maketētājai – Zaigai Protizānei un filmas režisoram –  Mārim Justam, Latgales Kultūrvēstures muzejam un īpaši muzeja Mākslas nodaļas vadītājai – Inesei Dundurei. Paldies Lūznavas muižas kolektīvam, īpaši Ingai Žirgulei. Paldies albuma literārajai redaktorei – Vitai Ansonei, tulkotājai latgaliešu valodā – Sandrai Ūdrei un tulkotājai angļu valodā – Izoldei Aņiskovičai. Paldies poligrāfijas uzņēmumam SIA “Drukas Nams”, filmas mūzikas autoram – Kristianam Justam un Vladislava Paura ģimenes locekļiem: sievai – Elgai Paurai, māsai – Valentīnai Paurai, meitai – Evijai Stirnai, māsīcai – Valentīnai Obarenko-Urtānei un citiem Vladislava radiem, draugiem, kolēģiem, studentiem un absolventiem. Paldies atceres pasākuma norises organizatoriem: Gitai Līpenītei-Čudarānei, Ričardam Robertam Laganovskim, Aivijai Gritānei, Katrīnai Apeinānei, Diānai Rēvaldei un mūziķei Vinetai Jogurei.

Ļoti ceru, ka cilvēki, kurus interesē kultūras un mākslas procesi visplašākajā nozīmē, tajā skaitā mākslinieki, mākslas pedagogi, studenti un skolēni, kultūras darbinieki, Latgales mākslas un akvareļglezniecības  pētnieki, muzeju un bibliotēku darbinieki u.c. interesenti, novērtēs visu projektā iesaistīto pušu ieguldīto darbu mākslas albuma “Akvarelists Vladislavs Paurs” un dokumentālās filmas “Vladislavs – cilvēks, mākslinieks, pedagogs” izveidē.

PDF Mākslas katalogs

       Projekta vadītāja: RTA docente Diāna Apele

Aivijas Gritānes foto

 

LIELS PALDIES PROJEKTA ATBALSTĪTĀJIEM!

Projekts sagatavots ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes un Reģionālistikas zinātniskā institūta finansiālu atbalstu. Projekts realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas valsts meži” finansiālo atbalstu un ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” līdzfinansējumu Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursā. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.