RTA absolvente Ilze Vidžupe: “RTA katram studentam ir individuāla pieeja”

Otrdiena, 13. jūlijs, 2021
Ilze Vidžupe šogad absolvēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesionālā bakalaura studiju programmu “Ekonomika” (specializācija “Finanšu un grāmatvedības vadība”).

Ilze ir piedzimusi Latgalē un savu bērnību un skolas laiku pavadījusi Latgales mazpilsētā Dagdā, tādēļ arī studiju gaitas nolēmusi uzsākt Latgalē, jo Rīgā neesot vēlējusies studēt. Ilzes izvēle bijusi starp Daugavpils Universitāti (DU) un RTA. Ņemot vērā, ka Ilze vidusskolas laikā bija teicamniece un visos mācību priekšmetos viņai bija labas sekmes, grūti bijis izvēlēties nākotnes profesiju. Kā pati absolvente stāsta: “Pētot DU un RTA piedāvātās studiju programmas, piesaistīja RTA studiju programma “Finanšu un grāmatvedības vadība” un tieši absolventu iespējas, apgūstot šo studiju programmu. Līdzīga studiju programma bija arī DU, tomēr tā piedāvāja trīs gadu studijas un akadēmisko grādu ekonomikā. Līdz ar to izvēlējos studēt RTA, jo: 1) ir iespēja studēt budžeta vietā; 2) profesionālā bakalaura grāds; 3) plašas darba iespējas pēc RTA absolvēšanas (grāmatvedība, apdrošināšana, audits u.c.); 4) ļoti patika studentu uzņemšana, atsaucīgi un izpalīdzīgi studenti un docētāji.”

Kavējoties atmiņās par studiju gadiem, Ilze saka, ka visi četri studiju gadi atmiņā paliks kā pozitīvs un aizraujošs laiks. Visspilgtāk viņa atcerēsies 1.kursu, kad viss ir svešs – gan akadēmija, gan kursabiedri un gan docētāji, bet pakāpeniski visi tika iepazīti.

Atbildot uz jautājumu, vai absolvente strādā savā profesijā, Ilze min, ka Latgalē ir problēmas ar darba vietām, it īpaši mazpilsētās, bet viņai paveicās, jo 4.kursā izgājusi praksi vietējā uzņēmumā SIA ”Dagdas komunālā saimniecība”, kur arī pēc RTA absolvēšanas tika piedāvāta darba vieta lietvedes amatā. Absolvente uzskata, ka tieši šī profesija ir tikai sākums karjeras izaugsmē, it īpaši cilvēkam bez darba pieredzes, kas bija viņas gadījumā. Minot darba pienākumus, absolvente atbild, ka tie ir dokumentu pārvaldīšana un dokumentu apgrozības uzņēmumā organizēšana. Šos darbus veikt viņai palīdz RTA iegūtās zināšanas, jo tika apgūti tādi studiju kursi kā dokumentu pārvaldība, biroja darba organizēšana un vadība, biznesa ētika u.c. kursi.

Absolvente iesaka studēt jauniešiem RTA: “Pirmkārt, RTA piedāvā plašu studiju programmu klāstu, turklāt ar budžeta vietām. Otrkārt, RTA ir salīdzinoši neliela augstākās izglītības iestāde, un tas ir jāvērtē pozitīvi, jo katram studentam ir individuāla pieeja. Visi studentu viedokļi un idejas tiek uzklausītas un ņemtas vērā. Treškārt, RTA docētāji ir pozitīvi un pretimnākoši, vienmēr izpalīdz, sniedz ieteikumus un atbalsta.”

Izvēlies studijas RTA arī Tu un īsteno savus mērķus!

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto no I. Vidžupes personīgā arhīvaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.