Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija noslēdz sadarbības līgumu ar Malnavas koledžu

Otrdiena, 15. jūnijs, 2021
15. jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rektore, profesore Iveta Mietule tikās ar Malnavas koledžas direktori Sandru Ežmali. Tikšanās laikā tika parakstīts sadarbības līgums, kurš paredz sadarbību studentu un akadēmiskā personāla izglītības un zinātniski pētniecisko iespēju atbalstā, pieredzes apmaiņā, kā arī sadarbību inovāciju jomā.

Rektore Iveta Mietule akcentēja abu izglītības iestāžu lomu reģiona attīstībā, norādot, ka starp abām skolām vienmēr uzturēti cieši kontakti. Sadarbības līgums paredz kopīgu interešu īstenošanu vairākās jomās: informācijas apmaiņa, nodrošinot studiju procesu un zinātniski pētniecisko darbību, kopīga sapulču, simpoziju, semināru, konferenču, sadarbības dienu un citu pasākumu organizēšana, akadēmisko, zinātniski pētniecisko un citu projektu kopīga izstrāde, kopīgu rakstu un prezentāciju veidošana un publicēšana, sadarbība mūžizglītības jomā. Paredzēts sekmēt studējošo apmaiņu visos līmeņos, sniedzot iespēju apgūt studiju kursus, izmantojot mācību un pētnieciskās laboratorijas, kā arī atzīt šo kursu apguves rezultātu. Tāpat plānots attīstīt un ieviest starpdisciplināras studiju programmas, veicināt augstākās izglītības eksportspēju.

RTA regulāri uztur kontaktus gan ar vispārizglītojošajām skolām, profesionālajām izglītības iestādēm, gan ar uzņēmējiem un pašvaldībām Latgalē.

 

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,
RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Publicitātes fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.