Doktorantu un jauno zinātnieku iesaistīšana akadēmiskajā darbā RTA

Piektdiena, 7. maijs, 2021

 

Projekta darbības laiks: 01.12.2018 - 30.11.2022

Lai veicinātu jaunu docētāju iesaistīšanu akadēmiskajā darbā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA), projekta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ietvaros astoņi doktoranti/zinātniskā grāda pretendenti nodarbināti vieslektora pienākumu veikšanā. Tādējādi bakalaura un maģistra līmeņa programmās studējošajiem tika radīta iespēja apgūt jaunākās zinātniskās atziņas tiešā kontaktā ar pētnieku un iesaistīties aktuālu tēmu izpētē, bet paši doktoranti ieguva iespēju attīstīt savas pedagoģiskās kompetences.

Projekta īstenošanas laikā vienai no vieslektorēm/doktorantēm Inesei Biukšānei tika piešķirts ekonomikas doktora grāds. 2020./2021. akadēmiskajā gadā RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes docētāju rindas papildināja Inese Biukšāne, kas tika ievēlēta lektores amatā.

Ārkārtas situācija, kad RTA studiju process notiek attālināti, ievieš jaunu pedagoģisko un tehnoloģisko pieeju izmantošanu augstākās izglītības studiju programmu satura apgūšanā. Jaunie vieslektori/doktoranti ir ideju pilni un radoši aizstāj tik pierasto klātienes kontaktu ar  nodarbībām attālināti, kurās meistarīgi pielieto daudzveidīgus informācijas tehnoloģiju rīkus.

 

 

Projekta vadītājas asistente Mārīte Mežāre 

Publicitātes foto
Vieslektore/doktorante Anna Nikolajeva vada nodarbību tiešsaistē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.