Sākotnējā un tālākā apmācība lāzerdrošības jomā Baltijas reģionā saskaņā ar ES vadlīnijām

Trešdiena, 5. maijs, 2021
Lāzeri ir kļuvuši par neatņemamu mūsdienu pasaules sastāvdaļu. Ir pagājuši 60 gadi kopš ASV inženieris un fiziķis Teodors Maimans (Theodore Harold Maiman) uzbūvēja pirmo eksperimentālo lāzeri. Šodien lāzerus plaši izmanto zinātnē, medicīnā, rūpniecībā, informāciju tehnoloģijās un telekomunikācijās, izklaides industrijā un daudzās citās sfērās. Darbinieku skaits, kas strādā ar lāzeriekārtām, strauji aug.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) akadēmiskā maģistra studiju programma “Lāzertehnoloģijas” izveidota sadarbībā ar Mitveidas augstskolu (Hochschule Mittweida) Vācijā. Studiju programma paredzēta augsti kvalificētu inženierzinātņu speciālistu sagatavošanai Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgum.

RTA tiek īstenots projekts ’’Sākotnējā un tālākā apmācība lāzerdrošības jomā Baltijas reģionā saskaņā ar ES vadlīnijām’’. Projekta norises laiks ir no 2021. gada 1. februāra līdz 20. augustam. Tā mērķis ir digitālu tiešsaistes materiālu izstrāde sākotnējai un tālākai apmācībai lāzerdrošības jomā. Projekta ietvaros tiks izstrādāti jauni digitāli WEB bāzēti apmācības moduļi lāzerdrošībā Vācijas-Latvijas dubultdiploma maģistra studiju programmai (Double degree program) “Lāzertehnoloģijas” atbilstoši ES normām un standartiem. Tiks organizēts un novadīts virtuāls pilotseminārs par jauno digitālo WEB bāzēto apmācības moduļu ieviešanu. Semināra uzmanības centrā ir izstrādāto digitālo mācību materiālu iespējamo pielietojumu prezentācija un apspriešana kontekstā ar Covid-19 pandēmiju ES valstīs.

Šis projekts veicinās arī Vācijas-Latvijas dubultdiploma maģistra studiju programmas “Lāzertehnoloģijas”, kas izstrādāta RTA kopā ar Mitveidas lietišķo zinātņu augstskolas Lāzerinstitūtu Vācijā, popularizēšanu.

Projekta dalībnieki:

 

* Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Baltijas-Vācijas Augstskolu Biroja Projekta finansēšanas līgums Nr. 2021/3.  

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.