Spēcīgs sniegums RTA starptautiskās konferences ICSQE 2020 ietvaros

Pirmdiena, 26. aprīlis, 2021
21.starptautiskā Kvantu elektronikas skola (ICSQE) “Lāzera fizika un pielietojums” notika laika posmā no 2020.gada 21. līdz 24.septembrim. ICSQE ir tradicionāls pasākums, kuru kopš 1980.gada reizi divos gados organizē Bulgārijas Zinātņu akadēmijas Elektronikas institūts (BAS). Apskatāmās tēmas ietver tādas kā, piemēram, fizikas pamatparādības, lāzera starojuma mijiedarbības procesu ar dažādiem materiāliem, lāzerspektroskopiju un metroloģiju, ekoloģiju, lāzeru pielietojumu bioloģijā un medicīnā, lāzera sistēmas un nelineāro optiku, kā arī alternatīvas metodes materiālu sintēzei un apstrādei u.c., kas atspoguļoti jaunos zinātniskos rezultātos, kas iegūti kvantu elektronikas un optikas jomā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) prezentēja sešus referātus un posterus, kurus vadīja profesors, vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Ļubomirs Lazovs (Lyubomir Lazov). Viņš otrs ziņojumiem bāgātakais konferences dalībnieks. Pētījumi un konferencē prezentētie rezultāti ir RTA studentu un pētnieku, kā arī BAS Elektronikas institūta kopīgā darba rezultāts. Pētījumi ir saistīti ar uzdevumiem, kas tiek plānoti un risināti projekta “Jaunu rūpniecisko materiālu lāzermarķēšanas procesa parametru analīze augsto tehnoloģiju pielietojumiem” (Analysis of the parameters of the process of laser marking of new industrial materials for high-tech applications), Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/474” ietvaros. Šis ir RTA postdoktoranta Ivailo Balčeva (Ivaylo Balchev) un viņa zinātniskā vadītāja prof. Ļ.Lazova pēcdoktorantūras projekts.

Zinātniskie raksti publicēti tiešsaistes izdevumā Journal of Physics: Conference Series, uz kuru ir atsauce vietnēs SCOPUS un Web of Science: https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1859/1.

Zinātniskos pētījumus prezentēja arī RTA maģistranti Andris Sniķeris, Pēteris Čeirs un Lāzertehnoloģiju centra inženieris Imants Adijāns, zinātniskie raksti “Laser marking and engraving of household and industrial plastic products” un “Contrast study of laser marking of eggs”. Papildus tika prezentēts RTA Inženieru fakultātes Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra un BAS Elektronikas institūta kopīgais pētījums “RF magnetron sputtering of Bi12TiO20 thin film on various substrates”.

RTA sadarbības partneris Max Lasers Ltd. arī piedalījās ICSQE 2020 ar kopīgu zinātnisko ziņojumu un posteri “Marking and engraving of aluminum using the CuBr laser system”.

ICSQE 2020 konference bija ļoti laba iespēja stiprināt RTA un BAS Elektronikas institūta sadarbību studentu, doktorantu un pētnieku starpā. Bija iespēja ne tikai prezentēt jau paveikto, bet arī iegūt jaunas idejas turpmākajiem kopīgajiem pētījumiem.

Ivailo Balčevs izsaka lielu pateicību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam  “Jaunu rūpniecisko materiālu lāzermarķēšanas procesa parametru analīze augsto tehnoloģiju pielietojumiem (Analysis of the parameters of the process of laser marking of new industrial materials for high-tech applications), Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/474” par sniegto finansiālo atbalstu veikt pētījumus un piedalīties ICSQE 2020 konferencē.

RTA postdoktorants Ivailo Balčevs

RTA vadošais pētnieks Ļubomirs LazovsRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.