RTA pētnieki iepazīstina ar latgaliešu valodas korpusu un tā izmantošanas iespējām

Pirmdiena, 26. aprīlis, 2021
10. un 11. martā tiešsaistē notika 27. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”, kuras laikā vairākās sekcijās pētnieki diskutēja par jautājumiem, kas šobrīd aktuāli literatūrā un kultūrā – literatūru dažādos laika posmos, tulkojumu nozīmi, digitālajiem resursiem, filozofiju un teātri latviešu un lietuviešu kultūrā. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pētnieki piedāvāja ielūkoties projekta “Humanitāro zinātņu digitālo resursu plašāka izmantojuma iespējas” pētījumu rezultātos.

RTA pētnieki – Dr.philol. Sanita Martena, Dr.philol. Antra Kļavinska un Dr.philol. Angelika Juško-Štekele – savā prezentācijā iepazīstināja ar mūsdienu latgaliešu tekstu korpusu, atklāja projekta gaitā jau paveikto un ieskicēja nākotnes ieceres. Stāsta S. Martena: “Pirms 10 gadiem paveiktais latgaliešu valodas tekstu korpusa (MuLa) izveidē ir labs atspēriena punkts turpināt iesākto, papildinot korpusu ar tekstiem, kas tapuši latgaliski pēc 2012. gada. Un to nav maz. Parādījusies lielāka žanriskā daudzveidība gan daiļliteratūrā, gan medijos, gan arī populārzinātniskajos tekstos. Īsts jaunrades darbs ir latgaliešu valodas runas korpusa plānošana un izveide. To šobrīd radām, transkribējot teicēju runāto valodu gan Latgalē, gan Sibīrijā, kā arī jaunāka vecuma cilvēku runātās valodas ierakstus dažādos mūsdienu medijos.”

Savukārt 24. martā, “Digitālās nedēļas” laikā, tiešsaistē notika publisks seminārs “Digitālie resursi novadu savdabības atklāšanai, izglītībai un kultūrai”, kura laikā pētnieki demonstrēja humanitāro zinātņu digitālo resursu pielietojumu dažādiem mērķiem. RTA pārstāvēja latgaliešu valodas korpusu projekta dalībnieces, jaunās pētnieces Anna Briška un Ausma Sprukte. Par prezentācijā pausto Anna uzsver: “Akadēmijā digitālie resursi humanitārajās zinātnēs jau tiek veidoti vismaz kopš 2009. gada, kad tika izdots kompaktdisks “Ciblys meiklis”, kam sekoja arī citu lauka pētījumu materiālu iekļaušana digitālos mācību materiālos. Bez mūsdienu latgaliešu valodas tekstu korpusa ikvienam brīvi ir pieejama Lietuviešu–latviešu–latgaliešu vārdnīca, Virtuālais muzejs, spēle “Īsapazeisim!”, “Reitu diaspora”. Materiāli ir, tos var izmantot gan mācību procesā, gan citās jomās – uzņēmējdarbībā (piemēram, zīmola izstrādē, produkta aprakstu veidošanā), tūrismā, žurnālistikā un citur.”

Latvijas humanitāro zinātņu institūcijas veido un attīsta digitālos resursus, kas ir brīvi pieejami un izmantojami ikvienam. Tās ir gan valodas, gan literatūras, folkloras, kā arī dažādu citu kultūras materiālu krātuves, meklētāji un informācijas vizualizācijas rīki, kas ļauj iepazīt valodas un kultūras bagātības un īpatnības, kā arī tās tālāk izmantot reģionālās identitātes stiprināšanā, izglītības satura dažādošanā, tūrisma maršrutu veidošanā un radošajā uzņēmējdarbībā. Arī šajā seminārā RTA pētnieki iepazīstināja ar latgaliešu valodas korpusu un tā izmantošanas iespējām.

 

Inga Kaļva-Miņina,

 RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

       Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.