Uz maksimālo termiņu akreditēta Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola

Piektdiena, 18. decembris, 2015
Decembra sākumā Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolu (ATV) apmeklēja akreditācijas komisijas pārstāvji, lai izvērtētu skolas darbību.

Šonedēļ tapa zināms komisijas lēmums, kurš paredz Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolu akreditēt uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem. Tas nozīmē, ka skola akreditēta līdz 2021. gada 20. decembrim. ATV īsteno vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Pašlaik tajā mācās 30 skolēni (10.klasē –20 skolēni un 11.klasē – 10 skolēni). Skolas atrodas Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē.

Rēzeknes Augstskola ir pirmā augstākā izglītības iestāde Latvijā, kura pēc Izglītības likuma grozījumiem ir izmantojusi likuma doto iespēju dibināt savu vidusskolu. 

Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola darbību uzsāka 2015. gada septembrī, mācību programmas īstenošanā tiek izmantotas Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes laboratorijas, skolā strādā kompetenti mācībspēki.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

PDF IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AKREDITĀCIJAS LAPA

PDF IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPARēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.