Jauna atradne retam ķērpim Ziemeļlatgalē

Piektdiena, 18. decembris, 2015
Rēzeknes augstskolas Inženieru fakultātes doktorante Valentīna Pužule šā gada 10. decembrī ekspedīcijā studiju kursa “Bioindikācijas metodes vides inženierzinātnē” ietvaros Ziemeļlatgalē atradusi trešo atradni Latvijā retai ķērpju sugai – dāsnajai usnejai Usnea florida. Ekspedīcija norisinājās Rēzeknes Augstskolas viesdocentes Annas Mežakas vadībā.

Dāsnā usneja Ziemeļlatgalē tika atrasta uz liepu zariem. Suga Latvijā ir ļoti reta, aug augstu koka vainagā un tā ir grūti pamanāma, bet nokrītot koka zariem, tā ir ieraugāma un viegli atpazīstama. Tipiska dāsnās usnejas atšķiršanas pazīme no 11 citām Latvijā sastopamām usneju sugām ir apaļīgie augļķermeņi jeb apotēciji.

Līdz šim bija zināmas divas dāsnās usnejas atradnes Latvijā – Kurzemē un Vidzemē. Jaunā atradne Ziemeļlatgalē paplašina sugas izplatību Latvijā uz austrumiem.

Dasnā usneja ir tīra gaisa indikators, Latvijā ietilpst Sarkanās grāmatas 1. kategorijā, kā arī, tā ir īpaši aizsargājama suga. Atradums liecina par apsekoto Ziemeļlatgales mežu ilglaicību un augsto kvalitāti. Blakus dāsnās usnejas atradnei konstatētas arī citas retas ķērpju un sūnu sugas.

Rēzeknes Augstskolas inženieru fakultātes doktorantūras studiju kurss “Bioindikācijas metodes vides inženierzinātnē” (docētājas: Rasma Tretjakova, Anna Mežaka) topošajiem inženieriem piedāvā iepazīties ar ļoti daudzveidīgām bioindikācijas metodēm, lai būtu iespējams kompleksi izvērtēt vides stāvokli ilgtermiņā.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.