“E-mentors” projekta pētnieki iepazīstas ar izglītojamo ēdināšanas procesa organizēšanu Rēzeknes skolās

Ceturtdiena, 8. aprīlis, 2021
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi turpina darbu pie Latvijas Zinātnes padomes FLPP projekta “E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs”, veicot lauka pētījumus.

Projekta mērķis ir izpētīt pārtikas pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvara nodrošināšanas iespējas izglītības iestādēs, izmantojot elektronisku mentoru (turpmāk E-mentors), kas sekmē bezatlikuma pārtikas patēriņu un veicina vietējo pārtikas produktu izmantošanu.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta īpaša datorprogramma jeb E-mentors, kas tiks balstīta uz mākslīgā intelekta pielietošanu. Tā spēs prognozēt nepieciešamo pārtikas patēriņu izglītības un pirmsskolas iestādēs, lai mazinātu pārtikas atkritumus un finansiālos izdevumus izglītības iestāžu pārtikai.

Lai īstenotu efektīvas pārtikas izšķērdēšanas novērošanas un samazināšanas iejaukšanās stratēģijas, ir svarīgi labāk izprast šīs parādības galvenos cēloņus. Neskatoties uz to, ka sakarā ar valstī izsludinātu ārkārtējo situāciju Covid-19 infekcijas pandēmijas dēļ mācību process skolās notiek attālināti, darbs pie projekta realizācijas aktīvi turpinās, projekta pētniekiem tiekoties ar Rēzeknes pilsētas skolu direktoriem un skolu ēdnīcu vadītajiem lauka pētījumu ietvaros, analizējot plašu faktoru klāstu, kas potenciāli saistīts ar pārtikas atkritumu, atlikumu radīšanu skolas ēdnīcās. Pētījumu laikā RTA pētnieki vāc kvalitatīvos datus par ēdināšanas procesa organizēšanu skolās un faktoriem, kas mēdz negatīvi ietekmēt izglītojamo ēšanas uzvedību un izraisīt neapēstās pārtikas un pārtikas atkritumu rašanos, piemēram, starpbrīžu ilgums, ēdnīcas infrastruktūra, pārtikas produktu iepirkšana un uzglabāšana, ēdienkartes sastādīšanas īpatnības, ēdienu pasniegšana utt. Lauka pētījumi vēl turpinās, bet jau tagad ir iespējams secināt, ka Rēzeknes pilsētas skolās pastāv krasas atšķirības ēdināšanas procesa organizēšanā, kas lielākoties ir atkarīgas no skolu ēdnīcu infrastruktūras. Piemēram, ja skolā nenotiek ēdienu iepriekšējā porcionēšana vai arī, ja virtuvē ir pieejams aprīkojums, kas ļauj dažādot ēdienu pagatavošanas pieejas, tas kopumā sekmē neapēstās pārtikas apjoma samazināšanos.

Līdz 2020./2021. mācību gada beigām kopumā plānots apmeklēt 8 Rēzeknes skolas. Savukārt, līdz ar mācību procesa atsākšanu klātienē 2021. gada rudenī, projekta pētnieki veiks neapēstās pārtikas apjoma fiziskos mērījumus ar mērķi sagatavot ievaddatus E-mentora rīka prototipa aprobācijai.

Projekta aktivitātes paredz veikt lauka pētījumu arī kādā no Rēzeknes pirmskolas izglītības iestādēm, kas tiks izvēlēta pēc ārkārtējās situācijas ierobežojumu mazināšanas.

 

Informācija par projektu:

LZP FLPP projekts “E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs”, Nr. lzp-2020/2-0115, īstenošanas periods 01.12.2020. - 31.12.2021.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.