Zinātnes padomes sēde

Piektdiena, 18. decembris, 2015
22.decembrī plkst. 10.00 301.telpā notiks Zinātnes padomes sēde.

Darba kārtībā:

  1. Vidzemes Augstskolas un Rēzeknes Augstskolas Sociotehnisko sistēmu modelēšanas kopējās promocijas padomes nolikums.
  2. Nolikums par zinātnisko grantu konkursu Rēzeknes Augstskolā.
  3. Rēzeknes Augstskolas (RA) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības laboratorijas nolikums.
  4. Konkursa uz budžeta vietām RA doktora studiju programmās rezultāti.
  5. Kursa "Zinātniski pētnieciska darba struktūra un metodoloģija" (2 KP) bakalaura programmu studentiem saturs un organizācija.
  6. Dažādi.


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.