Rēzeknē pēta latgaliešu tekstu korpusa “MuLa” lietojumu

Trešdiena, 24. marts, 2021
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pētnieku darba grupa aicina ikvienu piedalīties anketēšanā par latgaliešu valodas tekstu korpusa “MuLa” lietošanu.

Anketēšanas mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā un kādos nolūkos korpuss tiek lietots, kā arī apzināt, ar kādām grūtībām saskaras korpusa lietotāji, lai turpmāk varētu korpusu pilnveidot un paplašināt tā lietojuma iespējas. Google vidē anketēšana notiek līdz 2021. gada 31. martam (ieskaitot), un aizpildīt anketu ir iespējams TE

Mūsdienu latgaliešu valodas tekstu korpuss “MuLa” tika izveidots laikā no 2010. līdz 2012. gadam, sadarbojoties Rēzeknes Augstskolai, Vītauta Dižā universitātei un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtam projektā “HipiLatLit”, ko atbalstīja Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013. gadam. Korpuss “MuLa” ir pieejams divās vietnēs: projekta “HipiLatLit” mājaslapā http://hipilatlit.ru.lv/lv/ un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas vietnē http://www.korpuss.lv/id/MuLa.

Korpusa “MuLa” apjoms ir 1 miljons vārdlietojumu, ko veido teksti, kas publicēti latgaliešu rakstu valodā Latvijā laika posmā no Atmodas līdz mūsdienām (1988–2012). Korpuss ir līdzsvarots – valodas avoti ir iekļauti noteiktās proporcijās atbilstoši latgaliešu rakstu valodas lietojuma specifikai. Tekstiem ir pievienoti bibliogrāfiskie metadati. Korpusa teksti ir no dažādiem avotiem, tie ietver drukātus (grāmatas, periodika u. c.) un elektroniskus tekstus (mājaslapas, blogi) un reprezentē trīs tekstu veidus: literāros tekstus (daiļliteratūra, dokumentālā literatūra u. c.), tehniski speciālos tekstus (zinātniskie, populārzinātniskie, lietišķie teksti u. c.) un informatīvos tekstus (publicistika, ziņas u. c.).

Aptauju rīko Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pētnieku darba grupa, kas kopš 2020. gada oktobra īsteno projektu “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” (plašāk https://www.rta.lv/aktualitates/2588/). Divu gadu laikā plānots realizēt pasākumus, kas būtiski veicinātu humanitāro zinātņu resursu attīstību, ilgtspēju un izmantojumu, tajā skaitā notiek arī darbs pie korpusa “MuLa” paplašināšanas, iekļaujot tekstus, kas publicēti kopš 2012. gada rudens.

Papildu informācija: Sanita Martena, sanita.martena@rta.lv

Informāciju sagatavoja: Anna Briška.

 

            Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.