Rēzeknes Augstskola sagatavo jaunos ekskursiju vadītājus

Piektdiena, 18. decembris, 2015
Studenti izvēlas sev tīkamu un Latvijas darba tirgū pieprasītu izglītību un profesiju. Viena no perspektīvām ir gida profesija, jo tūrisms joprojām ir viena no prioritārām tautsaimniecības nozarēm Latvijā un pasaulē.

Sadarbojoties ar Latvijas Tūrisma gidu (LTGA) asociāciju, jau vairākus gadus Rēzeknes Augstskolas mācību programmās tiek sagatavoti profesionāli gidi. Kopā ar pamatizglītībā iegūtām prasmēm, studenti iegūst LTGA izdotu sertifikātu par spēju darboties jauniegūtajā profesijā.

14.decembrī studiju programmas „Lietišķā vēsture” 3.kursa studenti vadīja pašu izstrādātus ekskursijas maršrutus pa Rēzeknes pilsētu. Pievienoties ekskursijai tika aicināti visi interesenti. Viņu vidū bija arī Rēzeknes 4.vidusskolas 8. klases skolēni. Pateicamies par sadarbību Rēzeknes 4.vidusskolas vadībai.

Jaunajiem gidiem vēlam sekmes turpmākās studiju un darba gaitās!

RA lektore,

LTGA valdes locekle

Guna Puriņa,

Iespaidos par paveikto dalījās „Lietišķās vēstures” 3.kursa studente Līga Sondore:

„Ekskursijas maršrutu veidot bija ļoti interesanti. No sākuma bija nedaudz bail aizmirst, vai izlaist kaut ko tiešām svarīgu, ja pat apskates objekts ir pašsaprotams. Vadot ekskursiju, bija zināms uztraukums, ņemot vērā, ka bija dažādi cilvēki ekskursantu vidū. Liels paldies meitenēm, kuras ieradās uz ekskursiju un atbalstīja!
Īpašu grūtību sastādīt maršrutu nebija. Galvenais grūtību un uztraukuma cēlonis drīzāk bija - vai ekskursantiem izstrādātais maršruts liksies interesants.
Savu nākotnes profesiju tiešām vēlētos saistīt ar ekskursiju vadīšanu. Šis darbs ir lieliska iespēja visu laiku gūt jaunas zināšanas un iepazīt arvien jaunas un jaunas vietas. Pat plānojot ekskursiju pa Rēzekni, uzzināju jaunus, man nezināmus faktus.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.