Izdota jauna grāmata pedagogiem “Lingvodidaktika: latviešu valodas mācības pusaudžiem un jauniešiem”

Piektdiena, 19. marts, 2021
Klajā nākusi rokasgrāmata pamatskolas un vidusskolas pedagogiem „Lingvodidaktika: latviešu valodas mācības pusaudžiem un jauniešiem”. Tās autori ir Sanita Martena, Diāna Laiveniece un Arvils Šalme.

Grāmatai ir sešas nodaļas: Saziņa kontekstā – latviešu valodas mācību process 7.–9. klasē; Teksts un tekstveide – latviešu valodas mācību process 7.–9. klasē; Valodas struktūras izpratne 7.–12. klasē; Latviešu valoda kā otrā valoda. Divvalodība un daudzvalodība; Valodas lietpratība vidusskolā: valoda, sabiedrība, mediji; Valodas lietpratība vidusskolā: stilistika un valodas stils. Tā kā kompetenču attīstības procesā nozīmīgi ir gan zināt, gan prast izmantot zināšanas, izdevuma nodaļu struktūrā iekļauti arī praktiski ieteikumi ar konkrētiem un daudzveidīgiem uzdevumu piemēriem. Autori arī ņēmuši vērā izglītības paradigmas maiņu, virzoties vairāk no akadēmiskās paradigmas (mācību priekšmeta centrētas paradigmas) uz bērncentrētu paradigmu, kuras priekšplānā ir skolēnu latviešu valodas lietpratības attīstība.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore, Dr.philol. Sanita Martena, kura ir viena no rokasgrāmatas līdzautorēm un šīs darba grupas vadītāja, stāsta: “Mūsu grāmatas mērķis ir informēt, rosināt domāt skolotājus un studentus, kā arī radīt šaubas un jautājumus par jautājumiem, uz kuriem nav viennozīmīgu atbilžu. Tāpat mēs ļoti ceram ar šo izdevumu atbalstīt un kaut nedaudz ar savām idejām iedvesmot skolotājus, jo šis nav viegls laiks nevienam. Piedāvājot dažādas idejas, mēs iesakām skolotājiem pašiem izvēlēties sev un saviem skolēniem atbilstošāko valodas mācīšanas ceļu. Valodas lietpratība ir kā kūka, kurai jāzina būtiskākās sastāvdaļas (piemēram, lasīšana ar izpratni, gramatika, pareizrakstība, tekstveide, runas prasme, savas literārās gaumes izkopšana, sarunas virzīšana, uzturēšana un klausīšanās). Ceļi, kā pagatavot šo kūku, var atšķirties: vienam ir vajadzīga konkrēta recepte, cits vairāk gribēs pats eksperimentēt un variēt, bet vēl kāds sāks apšaubīt kūkas galveno sastāvdaļu nepieciešamību. Galvenais ir – nebaidīties no kūkas cepšanas, no kļūdīšanās vai neveiksmēm, izmēģinot atšķirīgus tās pagatavošanas ceļus. Tātad – nebaidīties virzīt skolēnus uz viņu valodas lietpratību, dažreiz arī kļūdoties un meklējot citādus, jaunus ceļus.”

Rokasgrāmata izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” (projektā tapušas arī Zentas Anspokas, Ivetas Irbes, Dairas Liepiņas, Agritas Miesnieces, Ineses Eglītes rokasgrāmata pirmsskolas pedagogiem „Mācības bilingvāli un latviešu valodā” un Silvijas Mickevičas, Aelitas Andrejevas, Sandras Zariņas un Ineses Valteres rokasgrāmata sākumskolas pedagogiem „Mācības bilingvāli un latviešu valodā”).

Inga Kaļva-Miņina,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.