LIAA biznesa inkubatori aicina pievienoties jaunus dalībniekus

Ceturtdiena, 11. marts, 2021
Vēl tikai līdz 22. martam vari iesniegt pieteikumu uzņemšanai LIAA biznesa inkubatoros, tostarp LIAA Rēzkenes biznesa inkubatora pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmā, lai attīstītu savu produktu vai pakalpojumu un izveidotu globāli konkurētspējīgu uzņēmumu. Mēs gaidām tavu vienradzi!

Kas Tev nepieciešams, lai iestātos biznesa inkubatorā?

Pirmsinkubācijas programmai Tev vajadzēs biznesa ideju, vēlmi kļūt par uzņēmēju un vēlmi mācīties, kā uzsākt biznesu. Lai pretendētu uz atbalstu inkubācijas programmā ir jābūt dibinātam uzņēmumam (ne vecākam par 3 gadiem) un produkta prototipam vai pakalpojuma dizainam/plānam. Nav obligāts nosacījums, bet kā priekšrocība tiks uzskatīts eksporta potenciāls un ja jaunuzņēmums pārstāvēs augsto vai vidēji augsto tehnoloģiju jomu.

Kādu atbalstu saņems Tava biznesa ideja vai uzņēmums, ja iestāsies biznesa inkubatorā?

Pirmsinkubācijas programmas dalībnieki sešu mēnešu laikā piedalās intensīvā apmācību programmā, radot un testējot sava produkta vai pakalpojuma prototipu, papildus saņemot kompetentu mentoru atbalstu un ieteikumus biznesa izaicinājumu risināšanai, piekļuvi kopienai un koprades telpām.

Savukārt inkubācijas laikā dalībnieki saņem dažādu veidu konsultācijas, tostarp no mentoriem, kas ir zinoši konkrētajā nozarē, iespēju apmeklēt padziļinātus seminārus un apmācības, piekļuvi koprades telpām un Latvijas lielākajai jauno uzņēmēju kopienai, kā arī finansiālu atbalstu –  50% līdzfinansējumu dažādiem pakalpojumiem, iekārtu un aprīkojuma iegādei un 30% līdzfinansējumu izejmateriālu un izejvielu iegādei.

Vēlies uzzināt vairāk?

  • gada 15. martā pl.15.00 (pirmdien) visi interesenti aicināti uz LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora  KONSULTĀCIJU stundupar pieteikuma aizpildīšanu inkubācijas vai pirmsinkubācijas programmai.

 Vairāk par KONSULTĀCIJU stundu uzzini mūsu Facebook kontā LIAARezekne: https://ej.uz/konsultacijustunda

 Reģistrējies šeit:  https://ej.uz/pajautaRezeknesBI

  •  Saņem individuālu konsultāciju par biznesa inkubatora sniegto atbalstu, prasībām programmu dalībniekiem un pieteikšanās kārtību, piesakoties konsultācijai rezekne@liaa.gov.lvvai 62401095.
  •  Pieteikumus pirmsinkubācijai un inkubācijai varēs iesniegt elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz pasts@liaa.gov.lv(edoc iesniegšanas termiņa laika zīmogs – līdz 2021. gada 22. marta plkst. 23:59).

 Rēzeknes biznesa inkubatora pakalpojumi pieejami biznesa ideju autoriem un jaunajiem komersantiem 11 pašvaldību administratīvajā teritorijā Ziemeļaustrumlatgalē, tajā skaitā Rēzeknē, Rēzeknes, Viļānu, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados.

 LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatorus finansē Latvijas Republika un Eiropas Savienība Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektā "Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators".

 Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv

Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ  

Par inkubācijas programmu: https://youtu.be/jTis0NTX_A0Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.