Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija paraksta sadarbības līgumu ar Ukrainas Valsts ekonomikas un tehnoloģiju universitāti

Piektdiena, 26. februāris, 2021
26. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rektore, profesore Iveta Mietule parakstīja sadarbības līgumu ar Ukrainas Valsts ekonomikas un tehnoloģiju universitātes rektoru Andriju Šaikanu (Andrii Shaikan).

Līgums paredz stiprināt abu augstākās izglītības iestāžu saites, lai īstenotu kopīgas intereses – notiku sekmīga informācijas apmaiņa, tiktu veicināta sadarbība mūžizglītības jomā, kā arī tiktu sniegts atbalsts studentu, akadēmiskā un vispārējā personāla mobilitātei.

 RTA rektore norādīja, ka abas augstskolas sadarbojas jau vairākus gadus, notiek piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, Ukrainas studenti tiek iesaistīti studijās RTA utt. “Šodien satikšanās ir iespējama tikai virtuālajā vidē. Mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka mūsu sadarbība turpināsies, nodrošinot mūsu studentiem un akadēmiskajam personālam izglītības un zinātniskās pētniecības iespējas. Nākotnē raugāmies arī uz kopīgu bakalaura un maģistra līmeņa studiju programmu izstrādi un ieviešanu. Protams, svarīgs aspekts ir dalība kopīgos projektos, kas paredz partneru piesaisti ne tikai no Eiropas Savienības, bet arī no citām valstīm,” minēja I. Mietule.

RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne, profesore Iluta Arbidāne uzsvēra, ka personīgie kontakti allaž ir noderīgi, lai sekmīgi veidotu zinātniskās publikācijas, izstrādātu projektus un sniegtu pienesumu zinātnei kopumā.

Ukrainas kolēģi akcentēja, ka arī nākotnē tiks organizēti dažādi studentu darbu konkursi un zinātnes kongresi, kuros tiks aicināti piedalīties RTA studējošie. Savukārt šī brīža attālināto lekciju norise varētu veicināt lekcijas virtuālajā vidē un domu apmaiņu gan studentu, gan pasniedzēju vidū.

Sadarbības līgums noslēgts uz pieciem gadiem.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.