RTA augstākās izglītības diplomus saņem 96 absolventi

Piektdiena, 19. februāris, 2021
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) ierasts notikums gada sākumā ir ziemas izlaidumi katrā fakultātē. Šogad, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, izlaidumos valsts himna neskanēs un aktu zālē nebūs sveicēju ar ziediem. Taču tas nemazina akadēmijas lepnumu par katru, kurš šajā periodā ir aizstāvējis diplomdarbu un saņem RTA diplomu.

 RTA  Inženieru fakultāte izsniedza 37 diplomus, no tiem pamatstudiju programmās  25 un maģistra līmeņa –17. Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka, atskatoties uz spraigo studiju periodu saka, ka šī gada absolventi ir parādījuši savas zināšanas un prasmes strādāt patstāvīgi un neierastos apstākļos. Turklāt noslēguma darbi bija izstrādāti augstā kvalitātē un tika augstu novērtēti. Komisiju priekšsēdētāji uzsvēra, ka attālinātais studiju process mobilizēja studentus pašiem būtu disciplinētākiem un uz rezultātu orientētiem. Tas apliecina par jauno speciālistu spēju pielāgoties mainīgajiem dzīves apstākļiem. “Esmu pārliecināta, ka mūsu fakultātes absolventi konkurences pārpildītajā pasaulē spēs atrast savu vietu darba tirgū, vai patstāvīgi organizēt uzņēmējdarbību. Virtuālā vide un attālinātais darbs, izskatās, ka ir ienācis pēkšņi un uz palikšanu mūsu ikdienas dzīvē. Savā un Inženieru fakultātes kolēģu vārdā novēlu  absolventiem saglabāt cīņas sparu, neapstāties grūtību priekšā un ar pārliecību virzīties uz saviem mērķiem. Lai spējam būt kopsolī ar tehnoloģiju attīstības tendencēm,” uzsver dekāne.

Ekonomikas un pārvaldības fakultāti ziemā absolvēja 45  absolventi. No tiem pamatsudiju programmās – 30,  maģistra līmenī –15. Lielākais absolventu skaits bija profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Robežapsardze", to absolvēja 18 studenti.

Diplomus saņēma arī 14 absolventi Izglītības, valodu un dizaina fakultātē pamatsudiju programmas absolvēja 8 studenti, 6 diplomi izsniegti par maģistra grāda iegūšanu. Fakultātes dekāns prof. Jānis Dzerviniks vēl visiem savas fakultātes  absolventiem: “ Lai Jums, absolventi, vienmēr būtu kaut kas, ko gribat iemācīties, ko vēlaties darīt, kāda vieta, kur vēlaties nonākt, cilvēks, kuru gribat satikt. Tikai izglītots un motivēts cilvēks spēj kvalitatīvi un radoši darboties, var būt patiesi brīvs, lai veidotu savu un valsts likteni. Katrs sasniegums ir iespējams, pārvarot grūtības, ieguldot darbu un saņemot apkārtējo atbalstu, tāpēc liels paldies ir mācībspēkiem, absolventu ģimenēm un draugiem, kuri iedrošināja un atbalstīja, lai mēs visi būtu gandarīti par sasniegto rezultātu”.

Lai RTA absolventiem izdodas veiksmīgi pielietot savas zināšanas darba tirgū un piepildīt visas ieceres!

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.