RTA absolvente Santa Cabuļeva izstrādā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas vizuālās identitātes grafisko dizainu

Otrdiena, 16. februāris, 2021
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) absolvente Santa Cabuļeva ir absolvējusi profesionālā bakalaura studiju programmu “Interjera dizains” un profesionālā maģistra studiju programmu “Dizains”. Maģistra darba ietvaros viņa izstrādāja Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas vizuālās identitātes grafisko dizainu.

“Studējot RTA bakalaura studiju programmā “Interjera dizains”, ieguvu pirmo pieredzi grafiskā dizaina jomā, izstrādājot savus pirmos logotipus un vizuālo identitāti. Sapratu, ka vēlos papildināt zināšanas grafiskajā dizainā un nolēmu turpināt studijas maģistrantūrā,” stāsta Santa, kura šogad absolvēja RTA profesionālā maģistra studiju programmu “Dizains”.

Santa strādā par datordizaineri uzņēmumā “Zeize”, turklāt darbu spēja veiksmīgi apvienot arī ar studijām maģistrantūrā. “Mācoties bakalaura studiju programmā, tika izieta prakse šajā uzņēmumā, tāpēc strādāt sāku jau ar iegūtu darba pieredzi. Akadēmijā iegūtās zināšanas palīdz man esošajā darbā, jo tā ir mana specialitāte,” stāsta absolvente.

Santas maģistra darba tēma bija “Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas vizuālās identitātes grafiskais dizains” (maģistra darba vadītāja – vieslektore Ilze Bodža), un viņa izveidoja jaunu skolas logotipu un vizuālo identitāti. “Logotipa pamatā ir Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas abreviatūra – RV1Ģ. Akcents logotipā tiek likts uz dubulta burta V simbolu. Pamatburts V ir abreviatūras daļa, savukārt otrs kalpo kā papildu elements. Dubulto burtu savienojums simbolizē izglītības iestādi (pamatburts) un tās skolēnus (papildburts). Tāpat kā skolēni ir daļa no ģimnāzijas, mazais burts ir daļa no lielā, kopā veidojot vienu veselumu, – asociatīvu grāmatas simbolu. Logotipā attēlotā atvērtā grāmata simbolizē atvērtību un domu brīvību, kas sasaucas ar ģimnāzijas vērtībām. Atvērtās grāmatas simbolā lapas no tās “izlido” kā putni, kas simbolizē zināšanu brīvību un garīgo spēju attīstību (kas ir ģimnāzijas mērķis), kā arī skolas absolventus, kuri, saņēmuši nepieciešamo pieredzi un zināšanas, dodas pieaugušo dzīvē,” stāsta Santa.

“Izstrādātā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas stila grāmata, veidota vienotā stilistikā ar skolas logotipu, kā galvenās iezīmes izceļot lakonismu, funkcionalitāti un mūsdienīgumu. Stila grāmata palīdzēs Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas jaunā logotipa veiksmīgākai integrēšanai un precīzākai logotipa izmantošanai skolas darbinieku un skolēnu vidū, kā arī reprezentēs vizuālās identitātes vienoto stilu,” atklāj jauniete.

Santa arī citiem iesaka izvēlēties RTA studēt ar dizainu saistītās studiju programmās. Viņa uzsver, ka studiju laiks būs aizraujošs, turklāt akadēmijā ir pretimnākoši pasniedzēji, kuri “vienmēr ir gatavi palīdzēt un ievirzīt studentus pareizajā virzienā”, turklāt ne mazāk svarīgi ir tas, ka “RTA ir vieta, kur vienmēr gribas atgriezties”.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto no S. Cabuļevas personīgā arhīva

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.