Pabeigts darbs pie monogrāfijas

Otrdiena, 16. februāris, 2021
Šī monogrāfija ir daļa no projekta “Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana biznesa mentora tīkla uzlabošanai un uzturēšanai” (DICCMEM, 2019-1-LV01-KA203-060414).

Projekta mērķis bija izpētīt šķēršļus komunikācijas kompetencēm starp mentoriem un pieredzes pārņēmējiem, un piedāvāt risinājumus, kā uzlabot un uzturēt biznesa mentoru tīklu, izmantojot komunikācijas tehnoloģijas. Projekts ir starpdisciplinārs, jo saskaņā ar ESAO klasifikāciju tas tieši attiecas uz tādām zinātnes jomām kā ekonomika, uzņēmējdarbība, komunikācija, kā arī informācijas tehnoloģija.

Projekta vadītājs ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija). Projekta partneri ir Bjalistokas Tehniskā universitāte (Polija), Utenas Lietišķo Zinātņu universitāte (Lietuva), Burgas Brīvā universitāte (Bulgārija), Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia (Itālija) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (Latvija).

Monogrāfija būs noderīga mentoriem, koncentrējoties uz konkrētiem komunikācijas procesiem, kā arī pētniekiem, kurus interesē mentoru un pieredzes pārņēmēju komunikācija. Monogrāfijas nodaļas ir sakārtotas divās daļās. 1. daļa sniedz pārskatu par dažādiem mentoringa aspektiem, piemēram, komunikācijas prasmēm, mentoringa specifiku uzņēmējdarbībā un mentoringu elektroniskajā vidē. 2. daļā apskatīti rezultāti par komunikācijas kompetencēm mentoringā piecās valstīs - Latvijā, Lietuvā, Bulgārijā, Polijā un Itālijā.

Monogrāfija elektroniskā versijā pieejama:

https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/publikacje/publikacje-2020/ 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.