RTA maģistranti un doktoranti piedalās mākslīgā intelekta izstrādē, kura mērķis ir optimizēt pārtikas patēriņu izglītības iestādēs

Pirmdiena, 8. februāris, 2021
2020. gada decembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi uzsāka Latvijas Zinātnes padomes FLPP projekta “E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs” realizēšanu.

                                                      

Projekta mērķis ir izpētīt pārtikas pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvara nodrošināšanas iespējas izglītības iestādēs, izmantojot elektronisku mentoru (turpmāk E-mentors), kas sekmē bezatlikuma pārtikas patēriņu un veicina vietējo pārtikas produktu izmantošanu.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta īpaša datorprogramma jeb E-mentors, kas tiks balstīta uz mākslīgā intelekta pielietošanu. Tā spēs prognozēt nepieciešamo pārtikas patēriņu izglītības un pirmsskolas iestādēs, lai mazinātu pārtikas atkritumus un finansiālos izdevumus izglītības iestāžu pārtikai.

Projektā iesaistīti arī divi RTA maģistra studiju programmas “Datorsistēmas” stundenti: Liāna Ameļčenkova, Vitālijs Žukovs un divas RTA doktora studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” studentes: Inta Kotāne un Vera Grāvīte.

Liāna Ameļčenkova ir ieguvusi RTA bakalaura grādu “Programmēšanas inženieris” un ir pārliecināta, ka nākotnē programmētāji būs pieprasīta profesija, tāpēc viņa turpina studijas RTA maģistra programmā “Datorsistēmas”. Iesaistīšanās pētniecības projektā ļauj Liānai iegūt jaunus kontaktus un zināšanas, kā arī izmēģināt sevi jaunā profesijā.

Arī Vitālijs Žukovs ir ieguvis RTA bakalaura grādu “Programmēšanas inženieris” un pašlaik turpina studijas maģistra programmā “Datorsistēmas.” Paralēli studijām Vitālijs strādā RTA par datortehniķi, kā arī ir iesaistīts projekta īstenošanā kā programmētājs un jaunais zinātnieks. Vitālijs uzsver: “Programmēšanu var apgūt arī pastāvīgā ceļā, bet draudzīgā kolektīvā, tas ir daudz interesantāk. Turklāt, iesaistoties projektos, jaunajiem pētniekiem ir iespēja apgūt jaunas tehnoloģijas un iemaņas.”

Jēkabpiliete Vera Gravīte studē RTA doktorantūrā “Ekonomika un uzņēmējdarbība” un paralēli strādā Vidzemes Augstskolā  par mārketinga projektu vadītāju. Vera uzskata: "Pareiza laika plānošana ļauj paveikt vairāk, nenoslogojot sevi. Turklāt, studijas doktorantūrā ceļ manu pašapziņu, jo es redzu, ka varu!" Vera arī iepriekš iesaistījusies dažādos pētniecības projektos, paplašinot savu redzesloku un zināšanu līmeni.  

Paredzams, ka studentu iesaiste projektā rezultēsies ar viņu prasmju, iemaņu un kvalifikācijas pilnveidošanu, kas kopumā paaugstinās pētniecības kvalitāti un kapacitāti Latvijā, Eiropā un kopējā pētniecības telpā.

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes lektore Inta Kotāne, kas ir  RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes doktorante, projektā veic pētnieka amata pienākumus, uzsver: “Dalība šajā projektā dod iespēju izpētīt un izvērtēt aktuālu ekonomikas problēmu, kā arī projekta īstenošanas laikā iegūto pieredzi pielietot RTA akadēmiskajā un zinātniskajā darbā.” Inta piebilst, ka akadēmiskais darbs pēc būtības ir nepārtrauktas studijas, ko nosaka mainīgā ekonomiskā vide: “Esmu piedalījusies vairākos Latvijas un ES zinātniski pētnieciskajos projektos, starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, RTA zinātnisko grantu īstenošanā, publicēti zinātniskie raksti, kuri indeksēti starptautiski citējamās datu bāzēs.”

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.