Noslēdzās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “DAP: Dyslexia Assessment Protocol” pirmais posms

Pirmdiena, 11. janvāris
Pagājušā gada nogalē noslēdzās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta Nr. 2019-1-LV01-KA201-060355 “DAP: Dyslexia Assessment Protocol” pirmais posms.

Aptaujājot jomas speciālistus un citas iesaistītās puses, apkopojot zinātnieku viedokļus un dažādu valstu pieredzi disleksijas problēmu risināšanā, tika uzrakstīts Zinātniskā pamatojuma ziņojums, kas uzskatāms par pamatu turpmākajam darbam pie disleksijas risku novērtēšanas rīka izstrādes. 

Tradicionāli bērnu gatavība skolai tiek vērtēta, pievēršoties trim galvenajām jomām: fiziskajām, intelektuālajām un sociālpsiholoģiskajām prasmēm. Tādēļ projekta partneru mērķis ir radīt ērtu un visaptverošu rīku (digitālo aplikāciju un uzdevumu krājumu), kas palīdzēs pedagogiem novērtēt visus šos aspektus. 

Šobrīd norisinās aktīvs darbs pie protokola komponenšu izstrādes un to digitalizācijas. 

PDF Substantiation Report_LV.pdf

 

  Ilze Skromule,

 projekta koordinatoreRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu