Sekmīgi noslēdzās pētniecības pieteikuma realizācija “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta (PostDoc Latvia) ietvaros

Pirmdiena, 30. novembris, 2020
2017. gada oktobrī starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) un Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) tika noslēgts līgums par pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta (PostDoc Latvia) ietvaros. Šī gada 30. novembrī pētniecības pieteikuma realizācija sekmīgi noslēdzās. Pētniecības ilgums - 36 mēneši.

Māli ir viens no Latvijā visbiežāk sastopamākajiem un pieejamākajiem derīgajiem izrakteņiem. Latvija, rēķinot uz vienu cilvēku, ir ar mālu viena no visbagātākajām Eiropas valstīm. Taču vietējo mālu potenciāls nav pietiekami izmantots, piemēram, Latvijā nopērkamo mālu saturošo kosmētisko produktu lielākā daļa (40,8%) ir ražota Francijā un tikai 3,2% - ir ražoti Latvijā. Latvijas teritorijā atrodas 2256 ezeri ar ūdens virsmas platību virs 1 ha un kopplatību ap 1001 km2, kas  ir 1,5% no Latvijas teritorijas. Latgalē ir ap 1000 ezeru.

Lai izstrādātu ezera māla pielietojuma koncepciju, tika apzināti māla resursi Latgales ezeros, izpētītas to īpašības un pamatots ezera māla produktu drošums.

Pēc vairākiem kritērijiem tika atlasīti 11 Latgales ezeri, kuros veikti urbumi un iegūti ezeru nogulu paraugi dažādos dziļumos. 9 ezeros tika atrasti māla nogulu slāņi.

Kopā ar Daugavpils Universitātes un Vides Risinājumu institūta zinātniekiem izvērtēta ģeoradara izmantošana kā potenciāla metode māla iegulu izplatības ezerā noteikšanai.

Dažu mikroorganismu klātbūtne mālā var izsaukt infekcijas risku, bojāt produktu uzglabāšanas laikā, tādēļ sākotnēji RTA Mikrobioloģijas laboratorijā veikta māla mikrobioloģiskā piesārņojuma kontrole. Pēc mikrobioloģiskajām  analīzēm ezera māli atbilst LV MK 02.07.2013. noteikumu Nr. 354, „Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība” un  European Standard EN ISO 17516:2014 Cosmetics - Microbiology - Microbiological limits prasībām. 

Ezera mālu ķīmiskā sastāva izpēte turpinājās RTA, Čehijas, Jade University of Applied Sciences (Vācija) laboratorijās. Noteikts, ka ezera māli satur vērtīgus ķīmiskos elementus. Salīdzinot ar citiem komerciāli izmantojamiem māliem, satur mazāku daudzumu  elementu, kuru klātbūtne dabiskas izcelsmes kosmētiskajos līdzekļos ir limitēta.

Noteikts, ka pēc mineroloģiskā, granulometriskā sastāva, adsorbcijas spējas, kīmiskajām, fizikālajām un mikrobioloģiskajām īpašībām ezera māliem  ir augsts pielietojuma potenciāls kosmētikā un medicīnā.

Lai noskaidrotu ezera māla izmantošanas iespējas ne vien kosmētisko līdzekļu ražošanā, medicīnā, bet arī citur māla paraugi tika modificēti  pie dažādām temperatūrām, pētītas to elektriskās, mehāniskās īpašības.

Lai pamatotu klīnisko pētījumu nepieciešamību, brīvprātīgajiem tika piedāvāts veikt mālu aplikācijas un veikta aptauja par ezera māla procedūru ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli.  Aptaujā 97% brīvprātīgo norāda par  māla procedūru labvēlīgo ietekmi uz ādu un veselību.

Māls ir izcils kosmētiskais līdzeklis. Māli mitrina, izlīdzina, atjauno ādas elastību, normalizē tauku dziedzeru darbību, attīra, baro, dezinficē, dziedē ādu. Ar instrumentāliem testiem noteikta ezera malu pozitīvā ietekme uz ādas hidratāciju, elastību,  māli samazina transepidermālo ūdens zudumu.

Tika veikta ezera māla un vairāk nekā 40 dažādu eļļu un dzintara dažādās kombinācijās un attiecībās eksperimentālā analīze. Rezultātā izveidota jauna mālus un Latvijas izcelsmes izejvielas -  lavandas, mārsila, ābolmētras ēteriskās eļļas un dzintara kosmētisko produktu sērija, par kuru brīvprātīgie sniedz pozitīvas atsauksmes un eksperimentālās sērijas produkts instrumentālos testos uzrāda pozitīvu ietekmi uz ādu.

Visa projekta gaitā notika cieša sadarbība ar komersantu Lat Cosmetics SIA.

Pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītā pēcdoktorante, RTA Pēcdoktorantūras vadošā pētniece

Dr. biol. , Mg. chem. Rasma Tretjakova

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.