Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā pilnveido humanitāro zinātņu digitālos resursus

Trešdiena, 25. novembris, 2020
Rēzeknes Tehonoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar partneriem 2020. gada oktobrī ir uzsākusi īstenot projektu “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība”. Divu gadu laikā plānots realizēt pasākumus, kas būtiski veicinātu humanitāro zinātņu resursu attīstību, ilgtspēju un izmantojumu.

Projekta koordinatore (RTA) Sanita Martena stāsta: “Rēzeknes darba grupa īpaši pievēršas latgaliešu valodas korpusa attīstībai un papildināšanai. Pirms nepilniem desmit gadiem Rēzeknes Augstskola sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem no Vītauta Dižā Universitātes un LU Matemātikas un informātikas institūtu piedalījās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā “HipiLatLit” (Humanitārās izglītības pētniecības infrastruktūras izveide Austrumlatvijā, Lietuvā). Projekta noslēgumā tapa jauns Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss, kurā tika iekļauti latgaliešu rakstu valodā publicētie teksti laika posmā no1988. līdz 2012.gadam. Šobrīd jaunās Valsts pētījumu programmas divu gadu laikā vēlamies atjaunot un papildināt latgaliešu valodas korpusu ar tekstiem, kas tapuši arī pēc 2012.gada, kā arī izveidot jaunu korpusa sadaļu ar runātās valodas tekstiem. Tāpat pēc RTA studenta A.Kociņa iniciatīvas papildinātajā korpusā tiks iekļauta arī to latgaliešu runa, kuri dzīvo ārpus Latvijas robežām, proti, Sibīrijā.”

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai (1) sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu; (2) novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu; (3) nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem; (4) izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām; (5) sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicinātu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un (6) izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām.

 

Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas vadošās pētniecības, augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.

Projekts “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) no 2020.gada oktobra līdz 2022.gada oktobrim tiek īstenots Valsts pētījumu programmā “Humanitāro zinātņu digitālie resursi”. Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome, kopējais projekta finansējums ir 1 217 700 EUR. Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, sadarbības partneri: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitātes Lībiešu institūts, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Papildu informācija: Sanita Martena, sanita.martena@rta.lv

Informāciju sagatavoja Anna Briška.

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.