RTA MIC ir noslēgusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenotā attālinātā kārta

Trešdiena, 4. novembris, 2020

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā (RTA MIC) ir noslēgusies  Eiropas Sociālā fonda projektā (Nr. 8.4.1.0/16/I/001)  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenotā attālinātā kārta. Projekta ietvaros tiek pilnveidota nodarbināto personu profesionālā kompetence, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

RTA MIC attālinātās kārtas piedāvājumā tika pieteiktas četras  programmas:

  • “Videomontāža” (docētājs Aleksejs Zorins);
  • “Datorgrafika” (docētājs Aleksejs Zorins);
  • “Mediju studijas un komunikācija” (docētāji Sandra Murinska, Inga Kaļva-Miņina, Kārlis Pozņakovs);
  • “Lāzertehnoloģiju izmantošana materiālu apstrādē” (docētāji Silvija Mežinska, Antons Pacejs, Andris Martinovs, Guntis Koļčs).

Interesi par piedāvātajām programmām izrādīja vairāk kā 290 personas, uzņemti tika 123 pretendenti, apmācības pabeidza – 112.

Dalība projektā bija vērtīgs ieguvums ne tikai tā tiešajai mērķauditorijai, bet arī attālinātās kārtas apmācību organizatoriem un satura īstenotājiem. Projekta īstenošanas gaitā tika pilnveidota tālmācības vadības kompetence un iegūta pieredze turpmākajam darbam, ieviešot tehnoloģiju iespējas mūžizglītībā.

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.