Ekstrudēto lauku pupu miltu ražošanas ideja tiks pieteikta nākamajai kārtai ES atbalsta saņemšanai komercializācijai

Trešdiena, 30. septembris, 2020
2017. gada 16. novembrī starp Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju (RTA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) tika noslēgts līgums KC-L-2017/20 par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā. Savukārt 2020. gada 30. janvārī RTA Inženierzinātņu institūta (IZI) Geotehnoloģiju un ekoindustrijas centrs iesniedza LIAA projektu pieteikumu par institūtā izstrādāto tehnoloģiju lauka pupu miltu ekstrudēto produktu iegūšanai.

Šī gada 30. martā projekta iesniegums “Ekstrudētu lauka pupu miltu pārtikas produktu izstrādes tehnoloģija un izstrādājumu pielietojumi” (KC-PI-2020/61) tika apstiprināts 1. posmam, un tā ietvaros tika saņemts finansējums un notika darbs pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes. Veicot tirgus izpēti, tika noskaidrots, ka ekstrudētie produkti interesē daudzu nozaru uzņēmējus. Pārsteidzošs bija fakts, ka tieši lauku pupu miltu ekstrudēšana ir maz zināma. Mūsu kaimiņvalstīs Lietuvā, Polijā, Igaunijā tas ir nezināms produkts, jo šajās valstīs strādā ar citiem pākšaugiem. Tirgus priekšizpēte radīja pārliecību, ka lauku pupu miltu ekstrudēšanas tehnoloģija jāattīsta un jāstrādā pie jaunu produktu radīšanas uz ekstrudēto lauku pupu miltu bāzes.

Tehniski ekonomiskās priekšizipētes un komercializācijas plāna izstrādāšanā piedalījās projekta RTA  darbinieku un studentu komanda, savukārt komercializācijas stratēģiju izstrādāja Izpētes un Inovāciju aģentūra INNOMATRIX SIA. Abu dokumentu iesniegšana notika šī gada 30. septembrī un izvērtēšana paredzēta - oktobrī un novembrī. Pēc dokumentu izvērtēšanas LIAA pieņems lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta turpmākai īstenošanai vai noraidīšanai.

Projekta mērķis – komercializēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskajā centrā izstrādāto ekstrudētu lauka pupu miltu pārtikas produktu izstrādes tehnoloģiju un izstrādājumu pielietojumu. Ar ES fonda atbalstu RTA ir iespēja komercializēt jauno izstrādāto ekstrudēto produktu un ieviest to ražošanā un tirgū, gūstot starptautisku atpazīstamību un potenciālo peļņu atkal ieguldot pētniecības infrastruktūras pamatdarbībās.

Projekta inženiere

Samanta Gaile

Līgums Nr.KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.