Darbnīcu cikls "Drosme runāt: dzimumu līdztiesība un veselīgas attiecības augstskolu vidē" Rēzeknē!

Otrdiena, 20. oktobris, 2020
Centra MARTA īstenotā projekta "Drosme runāt: Dzimumu diskriminācijas un vardarbības novēršana Latvijas universitātēs" ietvaros studenti četrās Latvijas augstskolās (Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā) tiek aicināti iesaistīties nodarbību ciklā par dzimumu līdztiesību un veselīgām attiecībām. Projekta ietvaros Rēzeknē notiks 7 interaktīvu bezmaksas nodarbību cikls laika posmā oktobris 2020 - aprīlis 2021. Nodarbības notiks reizi mēnesī uz vietas Rēzeknē (precīza norises vieta tiks precizēta).

Nodarbībās apskatītās tēmas: savstarpējā iepazīšanās, grupas resurss un grupas dinamika; emocijas, to atpazīšana un vadīšana; veselīgu attiecību aspekti un kvalitātes; neveselīgu attiecību “brīdinājuma signāli”- kā palīdzēt sev un līdzcilvēkiem? kas ir dzimumu [ne]līdztiesība, kā tas skar mani un kāpēc ir būtiski par to runāt?; sabiedrībā pastāvošie stereotipi, aizspriedumi un diskriminācijas formas – ko es varu darīt (individuālā, grupas, kopienas, sabiedrības) līmenī, lai veicinātu pozitīvas, veselīgas pārmaiņas sevī un ap sevi?

Projekta ietvaros paredzēta arī kampaņa vai kāda cita veida sociāla, izglītojoša, informējoša publiska aktivitāte, vēršot uzmanību uz emocionāliem un sociāliem izaicinājumiem un problēmām, ar ko saskaras studenti. Aktivitātes formāts, saturs un tēma tiktu veidota, balstoties uz studentu vajadzībām un aktualitātēm, šo saturu kopradot nodarbību procesa laikā. Projekta noslēgumā – starpdisciplināra konference 2021.gada maijā, kurā dalībnieki tiks aicināti līdzdarboties ar idejām arī konferences satura tapšanā.

Projektam noslēdzoties, dalībnieki saņems apliecinājumus par apgūtajām un pilnveidotajām zināšanām, prasmēm un attieksmēm projekta tēmā.

Vairāk informācijas: madara.kanasta@marta.lv

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.