Projekta laikā RTA veic darba devēju fokusgrupu aptaujas

Pirmdiena, 5. oktobris, 2020
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) divi zinātniskie institūti – Reģionālistikas zinātniskais institūts (REGI) un Biznesa un sabiedrības procesu izpētes institūts (BSPII) – iesaistījušies Valsts Pētījumu programmas projektā “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē (COVIDzīve)” Nr. VPP-COVID-2020/1-0013.

Projekta mērķis ir iegūt jaunu – daudzslāņainu, sarežģītu, pretrunīgu, bet reālistisku – priekšstatu par to, kā Latvijas sabiedrība pārdzīvojusi ārkārtas situāciju, cik gatava tā ir turpmākai dzīvei ar Covid-19, un ko iespējams darīt, lai šo turpmāko dzīvi uzlabotu visdažādākajām sociālajām grupām.

Rīgas Stradiņa universitāte ir zinātniskā konsorcija vadošā institūcija, kas sadarbojas ar zinātniekiem no Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Vidzemes Augstskolas un Elektronikas un Datorzinātņu institūta. Katru darba grupu veido pētnieki no dažādām institūcijām, kas ļauj visefektīvāk apvienot unikālu pieredzi, zināšanas, resursus un datus ar mērķi rast atbildes uz tiem jaunajiem jautājumiem, kurus mums šobrīd uzdod jaunā dzīve ar Covid-19.

Darba devēju fokusgrupu aptauja ir viena no projekta aktivitātēm, to veiks katrā reģionā projekta partneri (RTA – Latgalē, ViA – Vidzemē, RSU – Rīgā, Zemgalē un Kurzemē). 30. septembrī RTA tika organizēta darba devēju fokusgrupa, kurā piedalījās 10 mazo uzņēmumu pārstāvji – Rolands Keišs (z/s “Kotiņi”), Andris Filipenoks (SIA “Zeize”), Nikolajs Pušņakovs (RSEZ SIA “Midis”), Ivo Dembovskis (SIA “Projektēšanas birojs Austrumi”), Eduards Purviņš (SIA “Grāmatvedība PRO”), Sarmīte Stirāne (SIA “Auto SDL”), Ināra Konovalova (SIA “Agroķīmija”), Raimonds Nipers (SIA “Māra N”), attālināti piedalījās – Pēteris Romanovskis (SIA “Zelta zeme”) un Mihails Šlujevs (SIA “Sencis”). Savukārt 1.oktobrī RTA tika rīkota fokusgrupas tikšanās, kurā piedalījās vidējo un lielo uzņēmumu pārstāvji – Jurijs Petkevičs (SIA “ALAAS”), Kārlis Pozņakovs (Rēzeknes pilsētas dome), Inga Lesničija (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Zinaīda Lovnika (RSEZ SIA “Verems”), attālināti piedalījās – Kristīne Soma (RSEZ SIA “Leax”), Diāna Zirniņa (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) un Solvita Boldāne (SIA “Latgales dārzeņu loģistika”)

Būtiskākie jautājumi, kas tika uzdoti fokusgrupu dalībniekiem, bija saistīti ar izmaiņām uzņēmējdarbībā Covid-19 laikā, uzņēmumu īstenotajiem preventīvajiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā, attālinātā darba organizāciju, informācijas ieguvi Covid-19 darba vidē, par darba un privātās dzīves līdzsvarošanu Covid-19 laikā. Jāuzsver, ka paralēli tiek veikta nodarbināto aptauja internetā, kurā var piedalīties jebkurš nodarbināts Latvijas iedzīvotājs (šīs aptaujas rezultāti arī tiks analizēti, apkopojot projekta rezultātus). Anketa pieejama: https://trials.rsu.lv/surveys/index.php?s=MJC4NX93WH

Projekta, kas ilgst no 01.07.2020. līdz 31.12.2020., noslēgumā tiks sagatavots ziņojums ministrijām un lēmējinstitūcijām par dažādu sociāli demogrāfisko grupu darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējām Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā, kā arī izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām rīcībpolitikā vai normatīvajos aktos, lai veicinātu nodarbinātību un drošu darba vidi (tostarp attālinātā darbā) Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu  apstākļos.

RTA izsaka pateicību uzņēmējiem par atbalstu un piedalīšanos projekta aktivitātēs! Vairāk par RTA aktivitātēm, ko plānots īstenot projekta laikā, lasiet: https://www.rta.lv/aktualitates/2493/

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto no RTA arhīvaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.