Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika Studējošo padomes vēlēšanas

Otrdiena, 6. oktobris, 2020
5.oktobrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika Studējošo padomes (SP) vēlēšanas.

Uz Studējošo padomes vadītāja amatu kandidēja RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes 3. kursa students (studiju programma „Uzņēmējdarbība”, specializācija „Mārketinga sektora vadītājs”), RTA Bruņinieka titula ieguvējs Sandis Proms. Jaunietis divus gadus ir piedalījies Jauniešu Saeimā, viņam ir sava biedrība, kas darbojas apskaņošanas jomā, tiek rakstīti un veiksmīgi realizēti dažādi projekti. SP Sandis darbojas jau trešo gadu, tika pildījis arī Studējošo padomes vadītājas vietnieka pienākumus.

Savā uzrunā SP vadītāja amata kandidāts atklāja, ka ir prasīgs, ģenerē idejas, ievēro termiņus, plāno savu un citu laiku, ir atbildīgs un izteikts līderis, kuram svarīgs komandas darbs. Kā galvenos trīs mērķus, ko vēlētos īstenot, esot jaunajā amatā, Sandis izvirzīja: uzlabot SP darba kvalitāti, lai tā būtu efektīvāka (lai par konkrēto jomu atbildīgs nav tikai virziena vadītājs un viņa vietnieks, bet darba grupa); vairāk iesaistīt ārzemju studentus RTA dzīvē; SP darba organizācijā ieviest brainstorm jeb prāta vētras, lai katrs var izteikt savu viedokli, dalīties ar idejām.

Studējošo padomes pārstāvji vienbalsīgi ar 19 balsīm „PAR” par SP vadītāju ievēlēja Sandi Promu.

Notika RTA SP pārējo amatu sadalīšana. Rezultāti ir šādi:

RTA SP vadītāja vietniece: Dina Soma

Protokoliste: Madara Levinska

Finanšu virziena vadītāja: Dina Soma

Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja: Gunta Mazure

Starptautiskā virziena vadītājs: Kristiāns Geršebeks

Akadēmiskā virziena vadītājs: Salvis Dundenieks

Kultūras virziena vadītāja: Irēna Fedotova

Lai jaunajai SP komandai saliedēts, veiksmīgs un radošs darbs! Lai izdodas īstenot arvien jaunas idejas un produktīvi strādāt, nesot RTA vārdu ārpus Rēzeknes.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Ērikas Dmitrijevas fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.