Turpinās projekta „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” (Nr. 1.1.1.5/18/I/012) īstenošana

Otrdiena, 29. septembris, 2020
Uzsākot trešo īstenošanas gadu, projekta vidusposmā plānoti vairāki nozīmīgi uzdevumi.

1. Projekta ietvaros paredzēts atbalsts starptautisko konferenču organizēšanai:  15.  starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība" (28.-29.05.2021.) un 13. starptautiskā zinātniskā konference „Vide. Tehnoloģija. Resursi” (17.-18.06.2021.).

2. Turpinās programmas "Apvārsnis 2020" un „Apvārsnis Eiropa” projektu pieteikumu sagatavošanas darbs (plānots sagatavot projektu pieteikumus sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs un humanitārajās zinātnēs). 

RTA zinātniskais personāls tiek aicināts aktīvāk izmantot projekta piedāvātās finansiālās iespējas gan ārvalstu ekspertu piesaistei projektu sagatavošanas gaitā, gan starptautiskās tīklošanās pasākumu īstenošanā, t. sk. dalībai RTA un citviet organizētās starptautiskās zinātniskās konferencēs. Kontaktinformācija: antra.klavinska@rta.lv

 

 

Antra Kļavinska, projekta vadītāja     Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.