RTA atklāta izstāde “Ziemeļvalstu ilgtspējīgās pilsētas”

Ceturtdiena, 24. septembris, 2020
Ik rudeni Ziemeļvalstu vēstniecības Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā organizē Ziemeļvalstu dienas kādā no Latvijas reģioniem. Šī gada septembrī Ziemeļvalstu dienas notiek Rēzeknē, lai veidotu ciešāku sadarbību ar pilsētas pašvaldību, stiprinātu reģionālo sadarbību, veidotu regulāru un koordinētu dialogu un rastu iespēju dalīties ar Ziemeļvalstu labās prakses piemēriem.

Ziemeļvalstu dienu laikā 24. septembrī, klātesot Ziemeļvalstu delegācijas pārstāvjiem, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) centrālajā ēkā notika svinīga informatīvās izstādes “Ziemeļvalstu ilgtspējīgās pilsētas” atklāšana.

Izstādi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai dāvina Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. Izstāde ir informatīvi izglītojoša un iztirzā piecas tēmas, kas saistītas ar ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem – iedzīvotāju fizisko un garīgo labklājību, pielāgošanos klimata pārmaiņām, drošu un videi draudzīgu transportu, gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu un atkritumu pārvēršanu vērtīgā resursā. Attēlotie risinājumi veido satvaru, lai daudzas no šīm pilsētvides problēmām varētu veiksmīgi risināt.

Atklājot pasākumu, RTA rektores vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos Gunārs Strods sniedza īsu ieskatu akadēmijas vēsturē un darbībā un pauda cerību, ka iespaidīgā izstāde dos impulsu palūkoties uz ikdienu ar svaigu skatu un būs stimuls kopīgu projektu īstenošanai nākotnē sadarbībā ar Ziemeļvalstu speciālistiem. 

 Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Stefans Ēriksons pauda prieku par iespēju būt Rēzeknē un pateicās RTA par palīdzību un atbalstu izstādes organizēšanā. S. Ēriksons norādīja, ka izstāde ir paraugs, kā Ziemeļvalstu pilsētas meklē un rod risinājumus mūsdienu problēmām: “Šī izstāde paliek RTA. Ceru, ka no tās jūs varēsiet smelties kādu ideju un iedvesmoties.” Savukārt RTA rektore profesore Iveta Mietule, pateicoties par dāvinājumu, akcentēja, ka Latvijai un RTA sadarbība ar Ziemeļvalstīm ir ļoti nozīmīga.

Izstādi veidojis Dānijas Arhitektūras centrs (DK), Design and Architecture Norway (NO), ArkDes & Form/Design Center (SE), Islandes Dizaina centrs (IS) un Archinfo (FI). Izstādi finansē Ziemeļvalstu Inovāciju centrs (Nordic Innovation). Izstādi latviešu valodā adaptējis Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.