Aicinām apgūt bezmaksas profesionālās pilnveides programmu “Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos”!

Piektdiena, 18. septembris, 2020
Programma ir izstrādāta sadarbībā ar Ternopoles Ekonomikas Universitāti Ukrainā LV - UA projektā “Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos”. Programmas apguve veicinās augstskolu docētāju, skolotāju, sociālo darbinieku, uzņēmumu speciālistu un ikviena interesenta profesionālās kompetences pilnveidi, kurš organizē (vai vēlas uzsākt) palīdzību reģiona sievietēm nostiprināt pašvērtējumu un pozitīvu attieksmi, darbam nepieciešamās digitālās prasmes sieviešu sociāli ekonomiskās aktivitātes veicināšanai. Programmas dalībniekiem būs iespēja apgūt izpētē balstītu projektā izstrādāto kursu attālinātā digitālā vidē.

Programmas apguve notiek Skype sesijās un RTA video web auditorijā, nodrošinot kursa materiālu pieejamību un sekmējot programmas apguvi digitālā mācīšanās procesā.

Programmas apguvei ir nepieciešamas angļu valodas zināšanas vismaz A2-B1 līmenī.   

Programmas apjoms – 72 stundas, par tās apguvi tiks izsniegta RTA MIC profesionālās pilnveides apliecība.

Programmas apguve notiks novembrī, norises datumi un laiki iespēju robežās tiks saskaņoti ar programmas dalībniekiem.

         Dalībnieku skaits ir ierobežots. Pieteikšanās līdz 15.oktobrimhttps://forms.gle/iVNEpgxdqFdRurnb6

 

Programmas īstenošanu finansē: LV - UA projekts “Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos”.

       Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.