RTA profesoram Gotfrīdam Novikam – 85 gadu jubileja

Otrdiena, 15. septembris, 2020
15. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesoram, vadošajam pētniekam Gotfrīdam Novikam aprit 85 gadi. Profesors ir viens no tiem cilvēkiem, kuram pateicoties, RTA ir kļuvusi par mūsdienās starptautiski atzītu un konkurētspējīgu augstākās izglītības iestādi. Profesors uzskata, ka ir svarīgi, lai attīstītos inženierzinātnes, jo uz tām balstās cilvēku un valsts labklājība. Viņa ieguldījums akadēmijas izaugsmē ir nenovērtējams – attīstījis inženierzinātnes visos līmeņos, sācis virzīt zinātnisko darbu, īstenojis pirmās konferences, tostarp starptautiskās, kā arī veicis daudz citus nozīmīgus darbus, lai augstskola attīstītos.

G. Noviks ir absolvējis Viļānu vidusskolu, Ļeņingradas Kalnrūpniecības institūtu, kur pievērsies tieši ģeoloģijai. Krievijā strādājis zinātniskajā jomā, līdz nolēmis atgriezties Latvijā, atsaucoties uzaicinājumam strādāt Rēzeknē. 1994. gadā G. Noviks uzsāk strādāt Rēzeknes Augstskolā (tagadējā RTA) – no 1994. gada līdz 2002. gadam par prorektoru mācību darbā, vienlaikus izpildot prorektora zinātniskajā darbā pienākumus, no 2002. gada līdz 2008. gadam – bija zinātņu prorektors. “Tolaik Rēzeknē tika dibināta augstskola. Tās dibinātāja profesore Irēna Silineviča man piedāvāja strādāt par zinātņu prorektoru. Augstskolai tolaik bija tikai viens gadiņš, un tas bija sarežģīts periods, jo visu vajadzēja organizēt no paša sākuma – īstenot mācību procesu un veidot zinātnisko potenciālu,” atceras profesors.

“Vispirms organizējām nodarbību iekšējo saturu – sākās process ar studiju programmu izstrādāšanu, jo pirms tam bija tikai studiju plāni. Tad notika atestācija, akreditācija, kas bija sarežģīts process. Mums bija nepieciešami pašiem savi kadri, tātad vajadzēja veidot jaunos zinātniekus – lai būtu savi maģistri, doktori, lai varētu veidot profesoru sastāvu. Uzsākām zinātnisko darbību, organizējot pirmo starptautisko konferenci „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas”,” stāsta G. Noviks. “Pirmā mūsu īstenotā studiju programma bija “Vides inženieris”, kas bija pirmā tāda arī Latvijā, jo pirms tam specialitāšu nomenklatūrā tāda specialitāte nebija atrodama, bet mēs to ieviesām. Izstrādājām šo studiju programmu, akreditējām,” pirmsākumus zinātniskajā jomā Rēzeknē atceras profesors. “Organizējām mūsu avīzes izdošanu, sākumā tas bija informatīvais izdevums ar nosaukumu “Rēzeknes Augstskolas Ziņnesis”. Dibinājām savu izdevniecību, sākām izdot zinātnisko rakstu krājumus, konferenču krājumus.” Vides inženierzinātnes profesors G. Noviks attīstīja līdz doktora studiju līmenim, tādā veidā sasniedzot sākotnējos mērķus sava zinātniskā personāla veidošanā augstskolā.

Šo gadu laikā G. Noviks studentiem ir mācījis dažādus studiju kursus. “Tā kā pēc specialitātes esmu kalnrūpniecības inženieris, vispirms sāku studentiem lasīt kursu vides inženierģeoloģijā, tad – iežu fizikā, mineraloģijā, vēlāk bija studiju kursi ekoloģijā, vides aizsardzībā, papildus – metroloģijā, analītiskajā ķīmijā, tad maģistra studiju programmā – vides pētījumu metodoloģija, ekotehnoloģijas pamati (šo nozari G. Noviks izveidoja, jo pirms tam nebija nekādu grāmatu šajā jomā), industriālā ekotehnoloģija. “Tagad mācu šādus studiju kursus – “Degradēto teritoriju atjaunošana”, “Ekotehnoloģijas pamati”, “Vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts”, “Ekotehnoloģija un industriālā ekoloģija”.” Profesors atzīst, ka viņam patīk komunicēt ar studentiem, kas ir ieinteresēti savā darbā, un tas savukārt stimulē darboties tālāk. Absolventu vidū, kas ir mācījušies pie profesora, ir daudz savas jomas speciālistu, kas ieņem augstus amatus, piemēram, RTA eksrektors, 13. Saeimas deputāts, Rēzeknes Goda pilsonis Edmunds Teirumnieks. G. Noviks atzīst, ka viņam ļoti patīk nodarboties ar zinātni, viņu priecē, ka RTA ir laba materiāltehniskā bāze, kas ļauj to pilnvērtīgi darīt. “Man patīk būt Latvijā. Man patīk mans darbs un kolektīvs. Esmu gandarīts par paveikto, jo zinu, ka esmu paveicis ko nozīmīgu zinātnes nozarē Latvijā,” saka profesors.

G. Noviks ar savu zinātnisko darbību ir sniedzis neatsveramu ieguldījumu zinātnes jomā – 25autorapliecības, vairāk nekā 300 publikācijas, dažādas mācību grāmatas (piemēram, “Ekotehnoloģijas pamati: teorija, tehnika, prakse”, “Inženierģeoloģija: iežu fizikālās īpašības: uzdevumi, vingrinājumi, metodes””, “Vides inženiera tezaurs. Vides inženierzinātnes termini.”). Kopā ar RTA kolēģiem izdevis grāmatu  “Reģionika. Vides dimensija. Latgale” (2019). Arī tagad profesors turpina strādāt pie tēmas par tehnogēno resursu izmantošanu. “Veicot papildu pētījumus, tagad veidoju jaunu grāmatu, kas ir ierakstīta manā darba plānā, – tā ir monogrāfija “Dabas un tehnogēno minerālresursu racionālas pārstrādes un izmantošanas fizikāli tehniskie principi”,” stāsta G. Noviks, kurš pētījumu, ko veic kopā ar kolēģi no Vācijas Mihailu Zilberšmidtu, plāno pabeigt līdz gada beigām.

Ārpus darba RTA un zinātnes profesoram gadu gaitā ir izveidojušies savi hobiji, kas sniedz prieku un iedvesmu. “Mans hobijs ir ūdens ceļojumi ar smailītēm. Mana ideja organizēt ekoloģiskās ekspedīcijas vides inženieru 1. kursa studentiem dzīvo vēl šodien, pirmā ekspedīcija bija 1996. gadā. Nedēļu braucam ar smailītēm pa upēm un ezeriem, attiecīgajās vietās/ punktos veicot ekoloģiskos mērījumus, ūdens kvalitāti, ņemot ūdens, augsnes paraugus. Vēlāk studenti laboratorijā analizē paraugus, uzraksta atskaiti,” stāsta profesors, kurš vēl pirms septiņiem gadiem devies kopā ar studentiem šāda veida ekspedīcijā. Kā atklāj G. Noviks, viņam patīk lasīt grāmatas, nodarboties ar kulināriju, interesē fotografēšana, piesaista dabas pasaule ar mežiem, upēm, kalniem.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kolektīvs sveic profesoru, vadošo pētnieku Gotfrīdu Noviku 85 gadu jubilejā, izsakot sirsnīgu pateicību par neatsveramo ieguldījumu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas attīstībā, akadēmiskās un zinātniskās vides veidošanā.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto no RTA arhīva

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.