Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) Inženieru fakultātē tiek veikti pēcdoktorantūras pētījumi lāzermarķēšanas jomā.

Piektdiena, 22. maijs, 2020
Pētnieciskā pētījuma “Jaunu rūpniecisko materiālu lāzermarķēšanas procesa parametru analīze augsto tehnoloģiju lietojumiem” (pētniecības pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/474) ietvaros RTA ar 2020.gada 1.aprīli darbu uzsāka zinātņu doktors Ivailo Balčev (Ivaylo Balchev).

Pētniecības pieteikuma mērķis ir optimizēt jauno rūpniecisko materiālu lāzermarķēšanas procesu. Pētniecības pieteikums ir sasaistīts ar VSS un atbilst 2. izaugsmes prioritātei "Jaunu produktu/pakalpojumu pastāvīga meklēšana, kuras ietvaros ir nepieciešams radīt efektīvu identifikācijas sistēmu, kas spēj atrast un sniegt atbalstu jaunu produktu radīšanai esošo nozaru un starpnozaru ietvaros, kā arī veidot jaunas nozares ar augstu izaugsmes potenciālu". Lai sasniegtu izvirzīto pētniecības pieteikuma zinātnisko mērķi, pētniecības pieteikuma īstenošanā ir paredzētas šādas galvenās darbības:

  1. Situācijas analīze industrijā;
  2. Fizikāli matemātisko modeļu izstrāde;
  3. Lāzera starojuma mijiedarbības ar materiāliem analīze.

Pētniecības pieteikuma īstenošana paredz arī rezultātu izplatīšanas un vadības aktivitātes.

Pētniecības pieteikuma zinātniskā problēma ir saistīta ar to, ka šobrīd pasaulē un globālajā tīmeklī ir maz datu par materiālu lāzermarķēšanu un šā sarežģītā procesa optimizāciju. Pat tā informācija, kas šobrīd ir pieejama par citu materiālu lāzermarķēšanas procesa analīzi, ieskaitot tehnoloģisko parametru vērtības un darba intervālus, šo informāciju nav tik viegli pielietot attiecībā pret pārējiem, vēl neizpētītiem materiāliem. Industrijā nepārtraukti rodas arvien jauni rūpnieciskie materiāli ar labām īpašībām un zinātniski pētnieciskai videi, kā arī komersantiem ne vienmēr ir laika, finanšu, cilvēku un zinātības resursi, lai šādu materiālu lāzermarķēšanas procesus detalizēti izpētītu un ideālajā variantā – optimizētu. Pētījumi tiks veikti 3 gadu garumā

Pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītais pēcdoktorants, RTA Pēcdoktorantūras pētnieks Ivaylo BALCHEV

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.