AS "Latvijas valsts meži" izsludina stipendiju konkursu

Pirmdiena, 7. septembris, 2020
Lai veicinātu studējošo izaugsmi un izglītošanos ar meža apsaimniekošanu un saistītām nozarēm, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) arī šogad izsludina stipendiju konkursu šādās jomās: meža ekoloģija, meža apsaimniekošana, vides izglītība, meža biomasas izmantošana inovatīvu produktu ražošanā un zemes dzīļu resursu apsaimniekošana

Tā ir iespēja paaugstināt studējošo motivāciju savu prasmju un iemaņu attīstīšanai. LVM stipendija sniedz ne vien finansiālu atbalstu, bet arī piedāvā iespēju iepazīt meža nozari kopumā, gūt ieskatu LVM darbībā, sadarboties ar meža nozares profesionāļiem, radīt un īstenot jaunas idejas.

Šogad studentiem ir iespēja sevi pieteikt konkursam, uzrakstot īsu eseju vai sagatavojot video rullīti par tēmu “Mana vīzija par.. (joma, uz kuru piesakās)”.

Stipendiju programma, ko LVM realizē jau kopš 2007. gada, ir ieguvums ne tikai naudas izteiksmē, tā ir arī praktiska iespēja iepazīt nozari kopā ar savu mentoru, kurš sniegs atbalstu ar jomu saistītos jautājumos un praktiskā darba izpildē. No kuriem labākais iegūs LVM Stipendiāta balvu un saņems vienreizēju stipendiju 300 eiro apmērā.

“Meža stipendija ļauj augstskolu studentiem ne tikai ieskatīties meža nozarē un uzņēmuma darbībā, bet gūt atbalstu savu pārdrošo un inovatīvo ideju realizācijā. Lai ieviestu dzīvē inovācijas, nepieciešama uzdrīkstēšanās, spēja vērtēt un analizēt. Studenti mūsdienās ir mērķtiecīgi, nereti jau redz savu vietu jau izvēlētajā nozarē. Mūsu mērķis ir piesaistīt studentus, kuri būtu kā vēstnieki savā sabiedrībā, apkārtnē un kliedētu mītus par mežu apsaimniekošanu un domātu vairāk par koksnes biomasas izmantošanas iespējām,” stāsta LVM Izpētes vadītājs Indulis Brauners, kurš LVM meža stipendiju programmā iesaistījies teju no pirmsākumiem un bijis mentors jau turpat desmit  stipendiātiem.

Kopš LVM piešķir balvu par labākajiem stipendiātu nobeiguma darbiem, Induļa vadītie studenti ir tie, kuri tās visas saņēmuši.

"Iepriekšējo gadu stipendijas ieguvēji savos darbos pierāda, ka mežs nav koki vien un, ka LVM nav tikai meža nozares uzņēmums, bet tā darbību ietekmē daudzu citu nozaru un to pārvaldīto infrastruktūras elementu konkurētspēja, attīstības līmenis, utt. Nozares ir savstarpēji savijušās, viena otru papildinot, tādējādi nodrošinot konkurētspējas un pievienotās vērtības pieaugumu katrā no iesaistītajām nozarēm. Šī stipendijas programma un studenti ir piemērs tam, ka pat šķietami nesaistītas nozares students, kurš, piemēram, pēta optiskos kabeļus, bet atpūšas mežā ogojot, nāk ar degsmi un idejām, kā ar savu darbu var sniegt ieguldījumu meža nozares attīstības veicināšanā," skaidro Indulis Brauners.

Dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 25. septembrim (ieskaitot) uz e-pastu stipendija@lvm.lv ar norādi par interesējošo jomu. Papildu informācija pa tālruni 67611764.

Nolikums, pieteikuma anketa, līguma projekts, praktiskā darba izstrādes vadlīnijas pieejami: te

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.