Rēzeknes Augstskola ir noslēdzies ERAF projekts Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde

Piektdiena, 30. Oktobris
Rēzeknes Augstskola ir noslēdzies ERAF projekts Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde (Nr.3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/028), kura ieviešanas laiks bija no līguma parakstīšanas brīža ar Valsts investīciju un attīstības aģentūru (VIAA) 2010.gada 14.maijā līdz 2015.gada 31.oktobrim.

Projekta ietvaros tika izbūvēta Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte (IF) ar kopējo platību 4000 m2 (t.sk. laboratoriju telpas 1190 m2). 2013.gada 12. jūnijā svinīgā pasākumā Rēzeknes Augstskolas Atbrīvošanas alejā 115 Inženieru fakultātes korpusa pamatos iemūrēja vēstījumu nākamajām paaudzēm, 2014.gada 6.maijā ēka tika nodota ekspluatācijā, 2014. gada 4.jūlijā notika IF ēkas atklāšanas pasākums (http://studija.ru.lv/categories.php?cat_id=418&page=1), bet ar 2014. gada1.septembri tika uzsākts studiju process. IF ēka ir ieguvusi mazo Arhitektūras gada balvu 2015. Galvenā arhitekta Jura Mitenberga stāstījumu par projekta tapšanas un īstenošanas gaitu var redzēt, noskatoties video augstskolas mājas lapā www.ru.lv.

Iegādāts aprīkojums (galdi, krēsli, tāfeles, projektori, ekrāni) un iegādātas un uzstādītas studiju procesa nodrošināšanai nepieciešamās iekārtas. Projekta plānotie rezultāti ir sasniegti. Kā ļoti svarīgs ieguvums ir mūsdienīgs, daudzās laboratorijās unikāls aprīkojums. IF tika aprīkotas šādas laboratorijas un apmācību klases: Fizikālo procesu laboratorija, Elektronikas, elektrotehnikas un elektriskās piedziņas laboratorija, Materiālu mehānisko pētījumu laboratorija, Plūsmu mehānikas, pneimatikas un hidraulikas laboratorija, Mehatronikas apmācības klase, Ekoloģijas un vides aizsardzības laboratorija, Ķīmisko procesu laboratorija, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas laboratorija, Ekotehnoloģiju laboratorija, CAD/CAE/CAM apmācības klase, Mehāniskās darbnīca, Paraugu sagatavotava, Inženierģeoloģijas un grunts mehānikas laboratorija, Vides veselības un cilvēka dzīves apstākļu nodrošināšanas laboratorija, Studentu radošās darbnīcas. Pateicoties ERAF projekta dotajām iespējām, Rēzeknes Augstskola būtiski modernizēja savu infrastruktūru, kas bija viens no svarīgākajiem faktoriem jaunu studiju programmu inženierzinātnēs izveidošanā. 2015./2016.studiju gadā projekta rezultātus izmantoja 16 studiju programmas: pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība“, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Mehatronika”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Vides inženieris”, profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Vides aizsardzība”, akadēmiskā maģistra studiju programma “Lāzertehnoloģijas”, doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”, pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Programmēšana un datortīklu administrēšana”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Programmēšanas inženieris”, profesionālās maģistra studiju programmas „Datorsistēmas”, doktora studiju programma “Sociotehnisko sistēmu modelēšana”, akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Elektroniskā komercija”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Interjera dizains” , pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Vides dizains” ar specializāciju dārza dizains, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sociālais rehabilitētājs”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Apģērbu dizains un tehnoloģija”. Modernizētā bibliotēka paver plašas informācijas iegūšanas iespējas un patīkamu, radošu darba vidi apmeklētājiem.

Kopš Inženieru fakultātes jaunā ēka ir vērusi durvis, to apmeklējuši apmēram 3000 interesentu gan no ārvalstīm, pārstāvot vēstniecības, izglītības iestādes, pašvaldības, uzņēmējus – Lietuva, ASV, Igaunija, Ķīna, Vācija, Bulgārija, Baltkrievija, Krievija, Gruzija, Uzbekistāna, Ukraina, Indija, Nepāla, Ekvadora, Somija, Norvēģija, Polija, Turcija, Grieķija, Šrilanka, Meksika, Moldova, Itālija, Ungārija, Portugāle, gan no Latvijas, kas ir pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, politiķi, valdības un ministriju pārstāvji, vidējo un augstāko izglītības iestāžu pārstāvji.

Ar šī projekta īstenošanu augstskola tuvojas izvirzītajam mērķi - vienotā teritorijā un telpā apvienot visas augstskolai pieguļošās ēkas.

Kopējas projekta attiecināmās izmaksas 9569807.96 EUR, ERAF finansējums 85%, LR valsts 7.17%, augstskolas 7.83%.

WORD Projekta attīstība un ieviešana 2005.-2015.

Sagatavoja projekta vadītāja

Ērika TeirumniekaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu