RTA absolvente Kitija Pūpola: par aizraujošo studiju laiku un savu sirdslietu – tautas dejām

Trešdiena, 26. augusts, 2020
“Esmu cēsniece. Tā kā vēlējos studēt pedagoģiju, tad vispirms meklēju informāciju par augstskolām Latvijā, kuras piedāvā studēt manis izvēlētajā jomā. Noteikti zināju, ka nevēlos studēt Rīgā. Kurzeme man bija un joprojām ir sveša, bet no Latgales ir nākuši mani senči, līdz ar to joprojām ik pa laikam apciemojam radus. Tad nu izvēlējos studēt Rēzeknē, kas ir tuvāk Cēsīm,” stāsta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (studiju modulis “Pamatizglītības pirmā posma skolotājs”) absolvente Kitija Pūpola.

Studiju laikā jauniete vadīja Izglītības, valodu un dizaina fakultātes pašpārvaldi, darbojās RTA Studējošo padomē un Erasmus+ programmas mentoru grupā, dejoja deju kopā “Dziga”. “Esmu sociāli aktīvs cilvēks. Manā ģimenē vienmēr ir mācīts, ka iespēju robežās ir jāpiedalās visās aktivitātēs un jāizmanto visas iespējas, ko dzīve sniedz. Tā darīju un daru arī es. It visur gūstu vērtīgu pieredzi, iepazīstos ar jauniem, interesantiem cilvēkiem. Cenšoties iesaistīties visā, ko akadēmija piedāvāja, savus studiju gadus padarīju interesantus, piepildītus un neaizmirstamus,” stāsta Kitija.

Studējot jauniete izmantoja arī Erasmus+ programmas iespējas un 3. kursa laikā studēja Turcijā Pamukales Universitātē: “Tas bija neaizmirstams, interesants laiks, laba dzīves skola! Secināju, ka Turcijā pedagogs ir ļoti cienījams cilvēks un bērniem skolā viņš ir liela autoritāte. Izmantot Erasmus+ iespējas ieteiktu visiem, kuri vēlas izmēģināt ko jaunu, pieņemt dažādus izaicinājumus un paplašināt savu redzesloku, jo man tā bija lieliska pieredze.”

Studiju laikā Kitija iesaistījās RTA deju kolektīvā “Dziga”. “Tautiskās dejas dejoju jau no trīs gadu vecuma. Dejā mani piesaista viss: kustība, sievišķība, emocijas, stāsts, tērpi, tēli, lomu spēles, mūzika un horeogrāfija. Mani iedvesmojuši ir mani deju pedagogi Sandra Bārtniece un Andis Kozaks,” stāsta jauniete, uzsverot, ka sirdij tuvākās dejas ir: ”Viļānu suseklis” (Anda Kozaka horeogrāfija), “Šķērsu dienu saule tek” (Jāņa Ērgļa horeogrāfija), “Ai, zaļā birztaliņa” (Taigas Ludboržas) horeogrāfija.

““Dziga” man, pirmkārt, saistās ar deju kolektīva vadītāju Ingu Žirguli. Jutu abpusēju, īpašu saikni. Paldies viņai par to! Nav jau vienkārši iedzīvoties jaunā kolektīvā, kad visi ir sveši, bet kolektīvs izrādījās saliedēts, draudzīgs un tautas deju mīlošs. Kopā piedzīvojām, braucām un ceļojām. Piedalījāmies gan XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, gan Eiropas Tautu festivālos Francijā un Lietuvā, gan XV Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā, gan XVIII Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus”. Un cik lieliska bija sadancošanās un draudzības koncerti tepat Latgalē!” par savu aizraušanos – dejošanu – stāsta Kitija.

“RTA spēj sniegt kvalitatīvu izglītību. Ar zinošu un profesionālu pasniedzēju palīdzību mērķi sasniegs ikviens students. Akadēmija ir moderna, mūsdienīga un skaista. Ir interesanta un radoša ārpusstudiju aktivitāšu programma. Un pats svarīgākais – Latgales cilvēku sirsnība, izpalīdzība un čaklums!” uzskata RTA absolvente Kitija Pūpola.

Atgādinām, ka vēl līdz 27.augustam turpinās uzņemšana pedagogu izglītības studiju programmās.     

Inga Kaļva-Miņina,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

Foto no K. Pūpolas personīgā arhīva

   Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.